Třída na ZŠ Zlín Dřevnicka 1790
Základní škola Zlín, Dřevnická 1790, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 204 | Kontakt››
 
 

Ztráty a nálezy

Všichni žáci jsou pojištěni proti škodě, ke které dojde od příchodu do odchodu žáka ze školy. Pojištění se vztahuje na úrazy, krádeže a poškození osobních věcí.

Poškození osobních věcí se vztahuje pouze na osobní věci (oděv, obuv apod.) odcizené z prostor určených k jejich ukládání, a to v případě pokud pachatel překoná zábranu!

Pojištění se nevztahuje na věci, které nesouvisí s výukou, tj. na cenné věci a peníze.

Při posuzování je důležité, aby ke škodě nedošlo porušením školního řádu.

Při zjištění ztráty je nutné ji okamžitě nahlásit třídnímu učiteli nebo vedení školy.

Případné nálezy hlaste v kanceláři školy.