Třída na ZŠ Zlín Dřevnicka 1790
Základní škola Zlín, Dřevnická 1790, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 204 | Kontakt››
 
 

- Objednávání přes internet

Stravovací systém - OBJEDNÁVKY PŘES INTERNET

 

VEŠKERÉ INFOMACE PŘEDAJÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPŮM TŘÍDNÍ UČITELÉ PODLE POKYNŮ ŘEDITELE ŠKOLY PO ZAVEDENÍ OBJEDNÁVKOVÉHO SYSTÉMU.

 

Objednávání, rušení stravy (včetně přehledu pohybu a odebírání stravy na účtu strávníka) můžete provádět na internetových stránkách školy www.zsdrevnicka.cz na úvodní straně v menu "Školní jídelna". Přihlašovací jméno/variabilní symbol (první číslo) a heslo (druhé číslo) do stravovacího systému obdržíte jako přílohu "Potvrzení" banky/spořitelny s povolením inkasa a průvodním dopisem.

 

Doporučujeme při prvním přihlášení HESLO změnit.

 

Upozornění: Obědy se objednávají ve čtvrtek na celý následující týden do 14:00h (z důvodu zajištění materiálu od dodavatele). V mimořádných případech je možno objednávat a rušit obědy na aktuální den nepozději do 14:00 h předešlého dne.  Po nemoci lze oběd objednat nebo zrušit přímo u vedoucí ŠJ daný dne do 8:00 h (tel.: 577 271 379-ŠJ, 577 21 204-sekretariát školy, e-mail: jidelna@zsdrevnicka.cz). Nárok na dotovaný oběd má strávník nárok pouze první den nemoci, další dny se již hradí plné stravné, včetně režijních nákladů.

 

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU:

1. Otevřete si naše internetové stránky WWW.ZSDREVNICKA.CZ -ÚVODNÍ STRANA

2. Odkaz najdete v menu ŠKOLNÍ JÍDELNA

3. Zadejte PŘIHLAŠOVACÍ JMÉNO

4. Zadejte HESLO

5. Při objednávání obědů použijte záložku JÍDELNÍČEK - objednat oběd ANO/NE

6. Při rušení použijte záložku PŘEHLED OBJEDNÁVEK - zrušit oběd ANO/NE

7. Pro kontrolu odebrané stravy, vkladů na účet, použijte záložku HISTORIE nebo  DETAILNÍ HISTORIE ÚČTU