Třída na ZŠ Zlín Dřevnicka 1790
Základní škola Zlín, Dřevnická 1790, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 204 | Kontakt››
 
 

Seznam pedagogických pracovníků

Třída
Třídní učitel
Učebna
Kabinet
Kontaktní e-mail
1.A Mgr. Dana Soukalová 101 115 dana.soukalova@zsdrevnicka.cz 
1.B Mgr. Michaela Blahová   108 114 m.blahova@zsdrevnicka.cz 
2. A Mgr. Pavlína Novosádová  102 114 p.novosadova@zsdrevnicka.cz
2. B Mgr. Tamara Radoberská  103 115 t.radoberska@zsdrevnicka.cz 
3. A Mgr. Zuzana Vranková  104 114 z.vrankova@zsdrevnicka.cz 
3. B Mgr. Lenka Křižková 109 114 l.krizkova@zsdrevnicka.cz 
4. A Mgr. Marcela Pešková  210 208 m.peskova@zsdrevnicka.cz 
4. B  Mgr. Radmila Helešicová   211 114 r.helesicova@zsdrevnicka.cz 
5. A Mgr. Ivana Šimáková    204 208 i.simakova@zsdrevnicka.cz 
5. B Mgr. Veronika Žandová 202  214 v.drabkova@zsdrevnicka.cz 
6. A Mgr. Ivana Lutonská   302  301  i.lutonska@zsdrevnicka.cz 
6.  B Mgr. Jiří Kubeša   304 305 j.kubesa@zsdrevnicka.cz 
7. A Mgr. Alexandra Gorčíková 303 305 alexandra.gorcikova@zsdrevnicka.cz
7. B Mgr.A. Gabriela Sakinová   203 214 g.sakinova@zsdrevnicka.cz 
8. A Mgr. Šárka Trllová  309 314 s.trllova@zsdrevnicka.cz 
8. B Mgr. Lenka Březíková   310 214 l.brezikova@zsdrevnicka.cz 
9. A Mgr. Lenka Jiráčková   209  208  l.jirackova@zsdrevnicka.cz 
- Mgr. Marie Evjáková   - 305

m.evjakova@zsdrevnicka.cz 

lenka.nosalkova@zsdrevnicka.cz (zástup za Mgr. Evjákovou)

- Mgr. Petra Řičánková   - 201 p.ricankova@zsdrevnicka.cz 
- Mgr. Miroslav Jiráček   - 109 m.jiracek@zsdrevnicka.cz 
- Mgr. Ivana Černá   - 109 i.cerna@zsdrevnicka.cz 
- Mgr. Pavel Knot - 305 pavel.knot@zsdrevnicka.cz Školní poradenské pracoviště:

Školní speciální pedagog
Mgr. Iva Hlavicová i.hlavicova@zsdrevnicka.cz
Školní metodik prevence
Mgr. Marie Evjáková m.evjakova@zsdrevnicka.cz
Výchovný a kariérový poradce
Mgr. Petra Řičánková p.ricankova@zsdrevnicka.cz


Vychovatelky ve školní družině:

Irena Žáčková - vedoucí vychovatelka i.zackova@zsdrevnicka.cz
Magdalena Bohmová m.bohmova@zsdrevnicka.cz
Milena Váňová m.vanova@zsdrevnicka.cz
Kristýna Vávrová k.vavrova@zsdrevnicka.cz
Lenka Bílková l.bilkova@zsdrevnicka.cz