Třída na ZŠ Zlín Dřevnicka 1790
Základní škola Zlín, Dřevnická 1790, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 204 | Kontakt››
 
 

GDPR

Dne 25. května 2018 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tj. General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“).

 

Základní škola Zlín, Dřevnická 1790, příspěvková organizace, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech - odkazech:

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:

  • datové schránky, ID DS: 27jmumg
  • e-mailem na adrese: podatelna@zsdrevnicka.cz
  • nebo poštou na adrese:

Základní škola Zlín, Dřevnická 1790, příspěvková organizace
Dřevnická 1790
760 01 Zlín

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

O tom jak škola zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením  Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen "GDPR") a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů můžete si přečíst na níže uvedených odkazech:

INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

  • Určeno žákům a jejich zákonným zástupcům - ZDE
  • Určeno podnikatelům - fyzickým osobám - ZDE
  • Určeno zaměstnancům školy - ZDE
  • Záznamy o činnostech zpracování - ZDE

 

Jmenovaným pověřencem pro školu je paní:

  • Jarmila Sládková
  • e-mail: jarmila.sladkova@sms-sluzby.cz
  • telefon: +420 774 950 005