Třída na ZŠ Zlín Dřevnicka 1790
Základní škola Zlín, Dřevnická 1790, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 204 | Kontakt››
 
 

Rychlé odkazy: Seznam uchazečů (dětí) přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2017/2018 | Informace k zápisu do prvních tříd 2017/2018 | Elektronický zápis do prvních tříd | Souhrnné informace k zápisu do I.třídy ve školním roce 2017/2018 | Desatero pro rodiče

Seznam uchazečů (dětí) přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2017/2018

V souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v posledním znění, se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

Výsledek řízení můžete zhlédnout - zde.

Informace k zápisu do prvních tříd 2017/2018

Veškeré informace o elektronickém zápisu se dočtete na http://zapisdozszlin.cz/

 • registrace dítěte na www.zapisdozszlin.cz je přístupná od 20.03.2017 do 06.04.2017
 • vyplněnou (vytištěnou) a podepsanou žádost o přijetí je nutné odevzdat ve vybrané ZŠ v době zápisu, tj. v pátek 07.04.2017 od 13:00 do 18:00 hodin.

Základní informace k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2017/2018 se můžete dočíst - zde.

Obecnou závaznou vyhlášku č. 8/2016 o školských obvodech můžete zhlédnout - zde.

Zvažujete odklad povinné školní docházky? Doporučujeme Vám k přečtení - zde.

Elektronický zápis do prvních tříd

Veškeré informace o elektronickém zápisu dětí do prvních tříd naleznete v příloze zde.

 

 

Souhrnné informace k zápisu do I.třídy ve školním roce 2017/2018

Zápis budoucích prvňáčků do tříd naší školy ve školním roce 2017/2018 proběhne 
v pátek 7. 4. 2017 od 13:00 do 18:00 hodin

 

POZOR - před zápisem do ZŠ je nutné, aby zákonný zástupce dítěte zaregistroval a vytvořil elektronický profil svého dítěte na www.zapisdozszlin.cz v době od 20.03.2017 do 06.04.2017.

POZOR - k zápisu přijdou také děti, které při minulém zápisu dostaly Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky!

U zápisu je nutné předložit:

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce dítěte
 • pro cizince mimo EU - cestovní pas a povolení k pobytu
 • vytištěnou "Žádost o přijetí", kterou od 20.03.2017 do 06.04.2017 vyplníte na www.zapisdozszlin.cz
 • kopii rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky v případě, že jste si žádali odklad na jiné základní škole
 • u dětí mladších šesti let - doporučení KPPP, případně odborného lékaře

V době zápisu může zákonný zástupce dítěte požádat o odklad povinné školní docházky o jeden rok.

V případě odkladu povinné školní docházky je nutné nejpozději do 31.5.2017 předložit:

 • vyplněnou "Žádost o odklad povinné školní docházky" - ke stažení zde
 • k žádosti je nutné přiložit doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogické centrum nebo středisko výchovné péče) a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 • Na základě doporučení požádejte o odklad ředitele školy!

 

Těšíme se na budoucí prvnáčky a samozřejmě i jejich rodiče!
Zaměstnanci Základní školy Zlín, Dřevnická 1790, příspěvková organizace, Zlín

Desatero pro rodiče

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku - zde