Třída na ZŠ Zlín Dřevnicka 1790
Základní škola Zlín, Dřevnická 1790, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 204 | Kontakt››
 
 

Novinkyaneb aktuální dění z půdy naší školy

Čipový systém pro vyzvednutí dítěte ze ŠD

Vážení rodiče,

připravili jsme pro Vás a Vaše děti novinku ve způsobu vyzvedávání dětí ze školní družiny. V následujícím období bude uvedeno do provozu nové zařízení – čipový systém BELLhop.  

Podrobné informace o systému naleznete zde

Žádné komentáře

přidatpřidat komentář

Zobrazit/skrýt komentářevloženo: 27. 7. 2020 v 8:54


Organizace konce školního roku 2019/2020

26.6.2020 - předání vysvědčení žákům dle následujícího harmonogramu:

  • prezenční výuka I. stupeň -  8.00 - 8.30 hodin ve třídách,
  • prezenční výuka II. stupeň - 8.15 - 8.45 hodin ve třídách,
  • distanční výuka I. stupeň – 9.00 - 9.30 hodin před školou po třídách, v případě nepříznivého počasí ve vestibulu školy,
  • distanční výuka II. stupeň – 9.45 - 10.30 hodin před školou po třídách, v případě nepříznivého počasí ve vestibulu školy.

Vysvědčení si může převzít žák nebo zákonný zástupce žáka. 

Vysvědčení lze vyzvednout v kanceláři školy také ve dnech od 29.6.2020 do 10.7.2020 vždy v době od 9 do 11 hodin a bude předáno pouze žákovi nebo jeho zákonnému zástupci.

29.6. - 30.6.2020 - Ředitelské volno podle §24 odst. 2 Školského zákona.

Odevzdávání učebnic proběhne podle pokynů třídních učitelů.   

Žádné komentáře

přidatpřidat komentář

Zobrazit/skrýt komentářevloženo: 11. 6. 2020 v 12:00


Prázdninový pobyt dětí ve škole

Vážení rodiče,

na základě konzultací a dohody se zřizovatelem jsme se rozhodli nabídnout Vám v letošním školním roce možnost pobytu Vašich dětí ve škole i v části letních prázdnin. Jednalo by se o období od 29. 6. do 10. 7. 2020. Tato nabídka se týká pouze žáků prvního až třetího ročníku. Pobyt žáků ve škole bude organizován od 8.00 do 16.00 hod. V případě dostatečného počtu přihlášených budeme poskytovat i obědy. Ve výše uvedené období se mohou stravovat i ostatní žáci školy, avšak tito žáci nemají nárok na dotovaný oběd. Platili by tedy jako cizí strávníci 77,- Kč za oběd.
V případě, že budete mít zájem, aby se Vaše dítě zúčastnilo pobytu ve škole od 29. 6. do 10. 7. 2020, sdělte tuto skutečnost do 21. 6. 2020 na e-mail reditel@zsdrevnicka.cz. Stejně tak prosím, aby tak učinili i zájemci pouze o stravování. Negativní odpověď není třeba sdělovat. Z důvodu zajištění zásobování školní jídelny nebudeme akceptovat žádosti zaslané po 21. 6. 2020. Bližší informace obdrží přihlášení do pátku 26.6.2020.

Pavel Dvořák, ředitel školy

  

Žádné komentáře

přidatpřidat komentář

Zobrazit/skrýt komentářevloženo: 10. 6. 2020 v 14:35


Dotazník COVID

Vážení rodiče,

vedení odboru školství magistrátu města Zlína prosí o Váš názor a informace k problematice vzdělávání na dálku v průběhu uzavření škol během nouzového stavu COVID-19. 

Podrobné informace a dozatník naleznete zde.

Žádné komentáře

přidatpřidat komentář

Zobrazit/skrýt komentářevloženo: 10. 6. 2020 v 13:24


Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

Vážení rodiče,

MŠMT stanovilo Vyhláškou č. 211/2020 Sb., ze dne 27. 4. 2020, podmínky hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020.  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 56, 71 a 112 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školskýzákon):

§ 1


Hodnocení žáků

(1) V základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

(2)    Pravidla ve školním řádu nebo pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválená školskou radou, která jsou v rozporu s odstavcem 1 nebo která neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 podle odstavce 1, se nepoužijí.

Žádné komentáře

přidatpřidat komentář

Zobrazit/skrýt komentářevloženo: 8. 6. 2020 v 9:00


Informativní schůzka

Žádné komentáře

přidatpřidat komentář

Zobrazit/skrýt komentářevloženo: 2. 6. 2020 v 15:00


Osobní přítomnost žáků II. stupně ve škole

Vážení rodiče,

od 8.6.2020 je umožněna osobní přítomnost žáků II. stupně ve škole.

Bližší informace naleznete zde.

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění  naleznete zde.

Žádné komentáře

přidatpřidat komentář

Zobrazit/skrýt komentářevloženo: 1. 6. 2020 v 14:00


Opatření k provozu ZŠ od 25.5.2020

Vážení rodiče,

především Vám upřímně děkuji za spolupráci při domácí přípravě Vašich dětí. Velmi si Vašeho nasazení a trpělivosti vážíme. Bez toho by se nám tato nelehká situace jen těžko podařila zvládnout. Pevně věřím, že tento netradiční stav co nejdříve pomine a my se znovu budeme setkávat v situacích, ve kterých se všichni cítíme přirozeněji.

Nyní Vás prosím, abyste věnovali pozornost podmínkám, za jakých bude probíhat vzdělávání žáků od 25. 5. 2020. Naleznete zde.
Nezapomeňte vyplnit „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění“, které dítě přinese první den do školy. Čestné prohlášení ke stažení zde.

Pavel Dvořák, ředitel školy

Žádné komentáře

přidatpřidat komentář

Zobrazit/skrýt komentářevloženo: 20. 5. 2020 v 14:00


Informace o stravování žáků I. stupně od 25.5.2020

Stravování je umožněno pouze žákům I. stupně, kteří budou navštěvovat školu v rámci dobrovolných vzdělávacích aktivit od 25.5.2020.

OBĚDY NA TÝDEN OD 25.5. DO 29.5.2020 JE NUTNÉ OBJEDNAT NEJPOZDĚJI DO ČTVRTKU 21.5.2020 DO 14.00 HODIN, NEJPOZDĚJI VŠAK VE VYJÍMEČNÉM PŘÍPADĚ DO PONDĚLÍ 25.5.2020 DO 8.00 HODIN.

OBĚD NA PONDĚLÍ 1.6.2020 (Mezinárodní den dětí) JE NUTNÉ OBJEDNAT NEJPOZDĚJI DO ČTVRTKU 28.5.2020 DO 14.00 HODIN

ÚHRADA STRAVNÉHO NA ČERVEN PROBĚHNE INKASEM, PŘÍPADNĚ V HOTOVOSTI POUZE 25.5. - 26.5.2020 V 7.00 - 8.00HODIN


Objednávkový systém obědů pro žáky I. stupně, kteří budou navštěvovat školu v rámci dobrovolných vzdělávacích aktivit od 25.5. 2020, již funguje. Objednávat obědy lze v režimu on-line na webových stránkách školy v sekci Školní jídelna - Jídelníček - Přihlásit se (pokud jste zapomněli Vaše přihlašovací jméno nebo heslo, kontaktujte vedoucí školni jídelny - viz Kontakty).

Pokud nemáte možnost objednat obědy on-line, kontaktujte prosím kancelář školy.

Při neúčasti žáka ve škole nebude výdej oběda do jídlonosiče z hygienických důvodů možný.  

Žádné komentáře

přidatpřidat komentář

Zobrazit/skrýt komentářevloženo: 19. 5. 2020 v 17:00


Školní spoje k ZŠ Dřevnická

DSZO zajistí od 25. 5. školní spoje z Jaroslavic a Příluk pro dopravu žáků ke škole a zpět. Konkrétní časové polohy budou definitivně potvrzeny v průběhu příštího týdne. 

Žádné komentáře

přidatpřidat komentář

Zobrazit/skrýt komentářevloženo: 14. 5. 2020 v 12:14


Výuka žáků ve škole

Vážení rodiče a žáci, 

od pondělí 11.5.2020 bude umožněn vstup do školy žákům 9. ročníku za účelem přípravy na přijímací zkoušky.

Bližší informace naleznete zdena facebooku školy a obdržíte prostřednictvím e-mailu a systému Škola on-line.

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění naleznete zde.

 

Od pondělí 25.5.2020 bude umožněn vstup do školy žákům 1. stupně.  Bližší informace naleznete zde, na facebooku školy a obdržíte

prostřednictvím e-mailu a systému Škola on-line.  

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění naleznete zde.

Prosíme Vás o sdělení, pokud se žák zúčastní této formy výuky, ale také v případě, pokud se žák této formy výuky nezúčastní.  

Žádné komentáře

přidatpřidat komentář

Zobrazit/skrýt komentářevloženo: 4. 5. 2020 v 14:00


Seznam uchazečů (dětí) přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021

V souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v posledním znění, se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam dětí přijatých k základnímu vzdělávání je zveřejněn na vstupních dveřích budovy školy a na webových stránkách základní školy www.zsdrevnicka.cz. nejméně po dobu 15 dnů, tj. od 15.04.2020 do 15.05.2020. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená a doručená. Písemné rozhodnutí je součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonní zástupci mohou požádat o jeho vydání. 

SEZNAM UCHAZEČŮ (DĚTÍ) PŘIJATÝCH K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ ve školním roce 2020/2021 můžete zhlédnout - zde

Žádné komentáře

přidatpřidat komentář

Zobrazit/skrýt komentářevloženo: 15. 4. 2020 v 9:30


Pokyny k organizaci zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče budoucích žáků, 

jak již jistě víte letošní zápis bude bez dětí a v termínu, který byl předem avizován (3. 4. 2020).  

Daná situace však vyžaduje i další nestandardní opatření. Prosíme proto, abyste v souladu s pokynem ministerstva školství upřednostnili (pokud je to možné) podání podepsané přihlášky k základnímu vzdělávání bez osobní přítomnosti (datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem). Je pravděpodobné, že většina z Vás tyto prostředky k dispozici nemá, proto bude ve škole 3. 4. od 13.00 do 18.00 hod vytvořeno pracoviště, kde budete moci odevzdat podepsanou přihlášku osobně. Jestliže nemáte možnost dítě doma zaregistrovat a přinést si vytištěnou a podepsanou přihlášku, bude s Vámi registrace provedena přímo ve škole. 

Další podrobnosti najdete v tiskové zprávě, kterou k této problematice vydal zlínský magistrát. 

V případě nejasností (zejména v souvislosti s odkladem školní docházky) pište na školní e-mail sekretariat@zsdrevnicka.cz nebo volejte na číslo 734821709. Všechny dotazy rádi zodpovíme. 

Žádné komentáře

přidatpřidat komentář

Zobrazit/skrýt komentářevloženo: 25. 3. 2020 v 10:30


Další možnosti domácí výuky žáků

Vážení rodiče.

Zasíláme přehled některých dalších užitečných odkazů pro výuku online:

1) Scio do odvolání uzavření škol zpřístupnilo zdarma přes 500 online testů z matematiky a češtiny. Testy jsou určeny pro žáky 3. až 9. tříd a zaberou 10 až 20 minut.
https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp

2) Matematiku pro 1.-9. ročník základních škol v hravé formě nabízí Matika.in
https://www.matika.in/cs/

3) Češtinu a matematiku pro 1. a 2. stupeň základní školy jde procvičovat i na Onlinecvičení.cz.
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

4) Pro žáky prvního stupně základních škol skvěle využijete portál Školákov.eu.
https://skolakov.eu/  

5) Běžně zdarma je k dispozici Khanova škola, kde najdete přes 3000 videolekcí. Ty se věnují nejrůznějším předmětům od matematiky přes český jazyk až po informatiku. Nedávno navíc Khanova škola spustila mobilní aplikaci v češtině, kde lze studovat i off-line (více na bit.ly/KhanovaŠkola). Khanova škola je ukázkovým příkladem otevřeného vzdělávání, kdy je vzdělávací obsah zdarma dostupný pod otevřenou licencí. Vyhledávání ve výukových zdrojích Khanovy školy i dalších online úložišť nabízí i katalog otevřených vzdělávacích zdrojů pro učitele EMA (Elektronické materiály). 

Žádné komentáře

přidatpřidat komentář

Zobrazit/skrýt komentářevloženo: 18. 3. 2020 v 21:17


Příprava na přijímací zkoušky ZDARMA

Vážení rodiče a studenti.

Portál Edufix.cz nabízí Přípravné online kurzy na Přijímací zkoušky na SŠ ZDARMA. Kurzy jsou dostupné na 

https://www.edufix.cz/prijimacky-nanecisto/ctyrlete-obory

Technicky to lze provést přes slevový kupón se 100% slevou - PRIJIMACKY2020, který student vyplní před výběrem platby.

Žádné komentáře

přidatpřidat komentář

Zobrazit/skrýt komentářevloženo: 17. 3. 2020 v 8:01


On-line výuka Nová škola

Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., spustilo dne 16. 3. 2020 online výuku pro žáky 1. ročníku přes YouTube s pedagogem Mgr. Milošem Novotným.

Živá vysílání můžete sledovat on-line každý den od 9:00 na YouTube kanálu Online výuka. Není nutné přenos sledovat živě, videa budou k dispozici k opakovanému přehrávání.

Dnes 16. 3. 2020 bylo zveřejněno první video, ve kterém se žáci seznámují s písmenem B.

Žádné komentáře

přidatpřidat komentář

Zobrazit/skrýt komentářevloženo: 17. 3. 2020 v 8:00


Vysílání ČT

Vážení rodiče.

Česká televize v pondělí spustí zábavně-vzdělávací program UčíTelka určený pro žáky prvního stupně základních škol, kteří jsou kvůli pandemii koronaviru doma. Projekt vznikl s odbornou garancí ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a ČT bude program vysílat zatím po dobu jednoho měsíce. Pro starší žáky je připraven program Odpoledka, v úterý a ve čtvrtek odpoledne se bude vysílat program Škola doma zaměřený na přípravu na příjímací zkoušky.  

Bližší informace naleznete na těchto odkazech:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/dily/  

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3062918-ucitelky-zastoupi-ucitelka-opravdovou-skolu-nenahradi-ale-pomuze-rika-reditel-ct

Žádné komentáře

přidatpřidat komentář

Zobrazit/skrýt komentářevloženo: 16. 3. 2020 v 10:00


Nabídka nakladatelství Nová škola

S pověřením nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. zasíláme informaci o domácím využívání interaktivních učebnic:


Žáci mohou zdarma využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUč+ (Multimediální interaktivní učebnice).

Stačí, když se zaregistrují jako studenti na ucebnice-online.cz

Kteroukoli MIUč+ pak mohou zdarma používat 30 dní. Pokud by uzavření škol trvalo déle, licence zdarma prodloužíme do 30. 6. 2020.

Pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku jsou navíc k dispozici výuková videa na matyskova-matematika.cz obsahující výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic      – žáci tak mohou pracovat podle něj.

Žádné komentáře

přidatpřidat komentář

Zobrazit/skrýt komentářevloženo: 13. 3. 2020 v 9:00


Přípravné kurzy pro předškoláky

Vzhledem k nařízení vlády o zrušení výuky ve školách na dobu do odvolání jsou přípravné kurzy pro předškoláky zrušeny.

Děkujeme za pochopení. 

Žádné komentáře

přidatpřidat komentář

Zobrazit/skrýt komentářevloženo: 12. 3. 2020 v 12:33


Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let

Vážení rodiče, pokud budete potřebovat Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let, volejte předem na telefonní číslo kanceláře školy : 732 140 120

Žádné komentáře

přidatpřidat komentář

Zobrazit/skrýt komentářevloženo: 11. 3. 2020 v 11:00


ZRUŠENÍ OBĚDŮ

Z DŮVODU ROZHODNUTÍ VLÁDY ČR O ZRUŠENÍ VÝUKY NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH BUDOU VŠECHNY OBJEDNANÉ OBĚDY OD 11.3.2020 VŠEM STRÁVNÍKŮM ZRUŠENY A PENÍZE BUDOU PŘIČTENY ZPĚT NA JEJICH STRAVOVACÍ ÚČET.

P. Dynková - vedoucí školní jídelny 

Žádné komentáře

přidatpřidat komentář

Zobrazit/skrýt komentářevloženo: 10. 3. 2020 v 17:00


Zrušení výuky

Vážení rodiče.

Od středy 11.3.2020 je z rozhodnutí vlády ČR zrušena výuka na základních školách. Toto opatření platí na dobu neurčitou (do odvolání). O způsobu náhradní výuky budete informováni třídními učiteli prostřednictvím e-mailu a Školy on-line. 

Mgr. Pavel Dvořák, ředitel školy

Podrobnější informace naleznete zde.

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví naleznete zde.

Žádné komentáře

přidatpřidat komentář

Zobrazit/skrýt komentářevloženo: 10. 3. 2020 v 11:00


Zrušení obědů

Z DŮVODU VYHLÁŠENÉHO ŘEDITELSKÉHO VOLNA NA PONDĚLÍ 9.3. 2020 BUDOU VŠECHNY OBJEDNANÉ OBĚDY NA UVEDENÝ DEN VŠEM STRÁVNÍKŮM ZRUŠENY A PENÍZE PŘIČTENY ZPĚT NA STRAVOVACÍ ÚČET.

 Změna jídelního lístku vyhrazena dle již objednaného zboží na týden 9. - 13.3. 2020

PRODEJ STRAVNÉHO NA MĚSÍC BŘEZEN 2020

Úterý 10.3. 7.15-8.00

Středa 11.3. 7.15-8.00 12.30-13.30

Čtvrtek 12.3. 7.15-8.00  

P. Dynková - vedoucí školní jídelny

Žádné komentáře

přidatpřidat komentář

Zobrazit/skrýt komentářevloženo: 6. 3. 2020 v 16:28