Třída na ZŠ Zlín Dřevnicka 1790
Základní škola Zlín, Dřevnická 1790, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 204 | Kontakt››
 
 

Novinkyaneb aktuální dění z půdy naší školy

Návštěva sociálně terapeutické dílny

 

Život nám dává spousty možností a příležitostí. O tom nás přesvědčila návštěva sociálně terapeutické dílny Svíčkárna ve Zlíně. Žáci 1. A v pátek 20. 4. 2018 navštívili dílnu a měli možnost seznámit se se zde působícími pracovníky i klienty. V příjemném prostředí jsme mohli vidět klienty při různých činnostech, výrobě mýdla, svíček, šití hraček nebo při práci s keramickou hlínou. Překvapilo nás úplně bezprostřední chování klientů, nadšení pro práci, ochota a srdečnost. Velkou radost měly naše děti z toho, že si mohly zakoupit krásné výrobky a přispět tak na provoz dílny. A jako bonus nakonec si děti mohly odpočinout v relaxačním koutku nebo si zahrát stolní fotbálek.

Fotografie z návštěvy dílny si můžete prohlédnout zde.

Mgr. Dana Soukalová

Žádné komentáře

přidatpřidat komentář

Zobrazit/skrýt komentářevloženo: 22. 4. 2018 v 15:00


Třídní schůzky a konzultace učitelů s rodiči

Žádné komentáře

přidatpřidat komentář

Zobrazit/skrýt komentářevloženo: 16. 4. 2018 v 13:56


Jaro ve školní družině

Zima je za námi a jaro se ujalo v přírodě vlády. Děti si ho ve školní družině užívají naplno. V každém oddělení se výtvarně tvoří, vyrábí malé herbáře a zábavnou formou si děti opakují učivo prvouky. Také při pobytu venku už mohou děti využívat oblíbená švihadla, obruče a míče, trénují hlavně přihrávání, chytání a přehazování míče. Fotbal chodí hrát chlapci s paní vychovatelkou na školní hřiště. Další oblíbenou pohybovou činností při pobytu venku je hod kroužky na cíl a kriket. Na výtvarné práce se můžete podívat na nástěnkách u školních družin nebo - zde na fotografiích.

Irena Žáčková, vedoucí vychovatelka

Žádné komentáře

přidatpřidat komentář

Zobrazit/skrýt komentářevloženo: 16. 4. 2018 v 8:00


Ptáci v DDM Astra

V pátek 6. 4. 2018 se žáci 2. B zúčastnili výukového programu Ptáci v DDM Astra na Jižních Svazích.

Kromě shrnutí vlastních vědomostí se dozvěděli i nové zajímavé informace, které mohou využít nejen v hodinách prvouky. Během programu si také vyzkoušeli podle zvuků poznat jednotlivé ptáky, které mohou v přírodě slyšet. Nakonec si ještě ve skupinkách vyzkoušeli aktivity, které můžete vidět ve fotogalerii – zde.

Mgr. Lucie Budínová 

Žádné komentáře

přidatpřidat komentář

Zobrazit/skrýt komentářevloženo: 15. 4. 2018 v 16:00


Exkurze u hasičů 1. A

V úterý 10. 4. 2018 žáci 1. A navštívili Krajskou hasičskou stanici ve Zlíně. Žáci byli seznámeni s prací hasičů, ochrannými oděvy a výbavou hasičského auta. Velmi zajímavá byla praktická ukázka lehátka pro zraněného nebo práce s hydraulickými kleštěmi. Všichni žáci si také mohli zkusit držení hasičské hadice a posadit se na hasičskou čtyřkolku. Nakonec jsme mohli vidět výcvik hasičů na vysokozdvižné plošině. Všem žákům se návštěva u hasičů velmi líbila.

Fotografie z exkurze u hasičů si můžete prohlédnout zde.

Mgr. Dana Soukalová

Žádné komentáře

přidatpřidat komentář

Zobrazit/skrýt komentářevloženo: 15. 4. 2018 v 15:00


LÉKAŘŮ SE NEBOJÍME

Kdybyste se zeptali žáků 1. a 2. ročníků, zda se stále ještě bojí lékařů, odpověděli by vám:
„Lékařů se nebojíme!“
Tak se jmenoval projekt, který žáci IV. B připravili pro své mladší spolužáky. Jeho náplní bylo přiblížit jim činnosti, se kterými se můžou setkat u lékaře.
Žáci IV. B spolu se svými rodiči přichystali pro tento projekt spoustu rozličných pomůcek, jako je obvazový materiál, náplasti, fonendoskopy, ortézy, berle, injekční stříkačky, roušky, operační rukavice, RTG snímky aj., aby se menší mohli se vším seznámit.
Od starších spolužáků se děti při hře nechávaly ošetřit na úrazové ambulanci a byl jim zhotoven snímek z krabicového RTG. Na očním si nechaly zkontrolovat zrak a vyzkoušely si chodit se slepeckou hůlkou. Dětské lékařky léčily nemoci, se kterými se žáčci přišli poradit. Na zubním zubařky zkontrolovaly dětský chrup. Kdo potřeboval uvolnit, mohl navštívit masáže.
Celá akce se zdařila, prváčci a druháčci odcházeli domů plni zážitků a dojmů.
Rodičům velké poděkování za pomoc se zajištěním pomůcek na akci.
 

Fotografie hry na lékaře si můžete prohlédnout zde: 1. A,1. B, 2. B

Mgr. Marcela Pešková

Žádné komentáře

přidatpřidat komentář

Zobrazit/skrýt komentářevloženo: 12. 4. 2018 v 19:41


Sběr starého papíru

 se uskuteční ve čtvrtek 12.04.2018 od 7:00 do 15:30 hodin!

Prosíme rodiče, aby větší množství starého papíru přivezli do 15:00 hodin.

 

Sběr starého papíru můžete odvézt přímo do provozovny firmy PARTR spol. s.r.o.:

 • Rybníky I, 760 01 Zlín
 • Všemina 234, 763 15 Slušovice

http://www.partr.cz/provozovny/6/

Pokud tak učiníte, je nutné jim nahlásit, že je to sběr na ZŠ Dřevnickou 1790, Zlín. Požadujte prosím také doklad o převzetí, který nám předáte.

 

Břetislav Sklenář, sběrový referent, tel.: 776 090 005

Žádné komentáře

přidatpřidat komentář

Zobrazit/skrýt komentářevloženo: 11. 4. 2018 v 13:00


Seznam uchazečů (dětí) přijatých k základnímu vzdělávání

V souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v posledním znění, se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam dětí přijatých k základnímu vzdělávání je zveřejněn na vstupních dveřích budovy školy a na webových stránkách základní školy www.zsdrevnicka.cz. nejméně po dobu 15 dnů, tj. od 06.05.2018 do 06.06.2018. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená a doručená. Písemné rozhodnutí je součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonní zástupci mohou požádat o jeho vydání.

Seznam uchazečů (dětí) přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2018/2019 můžete zhlédnout - zde.

Žádné komentáře

přidatpřidat komentář

Zobrazit/skrýt komentářevloženo: 9. 4. 2018 v 13:00


Zvířata s námi doma

Příjemné dopoledne se zvířátky prožili žáci 1. A. V pondělí 9. 4. 2018 se zúčastnili výukového programu Zvířata s námi doma v DDM Astra na Jižních Svazích. Po seznámení s plazy si žáci mohli prohlédnout korálovku užovku, krajtu královskou nebo chameleóna, pohladit agamu, želvu a trnorepa afrického. Dověděli se také několik zajímavostí ze života krokodýlů. Nakonec se věnovali hlodavcům a našim oblíbeným domácím mazlíčkům. Největší radost měli žáci z toho, že si mohli pohladit morčátko, králíčka nebo myšku. 

Fotografie z výukového programu si můžete prohlédnout zde.

Mgr. Dana Soukalová

Žádné komentáře

přidatpřidat komentář

Zobrazit/skrýt komentářevloženo: 9. 4. 2018 v 12:00


VOLNÝ DEN - 30.4.2018

Vážení rodiče,

v souladu s §24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje ředitel školy na den 30.4.2018, z technických důvodů, volný den pro žáky školy.

Provoz školní jídelny a školní družiny nebude v tomto dni zajištěn.

 

Mgr. Pavel Dvořák, ředitel školy

Žádné komentáře

přidatpřidat komentář

Zobrazit/skrýt komentářevloženo: 4. 4. 2018 v 8:00


Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2018/2019

pátek 6. dubna 2018 od 13 do 18 hodin

 

Zápisový lístek k vyplnění je k dispozici - zde.

K zápisu (6.4.2018) je nutné předložit:

 • zápisový lístek
 • rodný list dítěte
 • platný občanský průkaz zákonného zástupce
 • žádost o přijetí podepsanou zákonnými zástupci
 • u dětí s odkladem Rozhodnutí o loňském odkladu povinné školní docházky
 • u dětí mladších 6 let Doporučení PPP, případně odborného lékaře 

 

Bližší informace budou uvedeny na plakátech, které budou s předstihem vyvěšeny na dveřích školy a tomto místě.

 

Statutární město Zlín zavedlo před čtyřmi roky pro zápis dětí k předškolnímu vzdělávání novinku, elektronický zápis. Systém se osvědčil v roce 2016 i pro zápis do 1. tříd základních škol (tehdy ještě nebyla zahrnuta ZŠ Kvítková a Církevní ZŠ a MŠ), tyto se připojily v roce 2017.

 

Zápis do 1. tříd bude mít tyto fáze:


1. REGISTRACE DÍTĚTE NA www.zapisdozszlin.cz
V době od 19.3.2018 do 5.4.2018 bude zákonným zástupcům dětí zpřístupněna webová stránka www.zapisdozszlin.cz, na které se zaregistrují a vytvoří elektronický profil svého dítěte. Na základě tohoto profilu bude dítěti přiděleno identifikační číslo (ID). Následně si zákonní zástupci vyberou základní školu (dále jen ZŠ) a dítě do dané ZŠ online zaregistrují. Systém dítěti do vybrané ZŠ přidělí registrační číslo (Reg. č.) a vygeneruje žádost o přijetí, kterou lze vytisknout a podepsat.

2. REZERVACE K ZÁPISU NA VYBRANÝ ČAS
Pokud zákonnými zástupci vybraná ZŠ nabízí na www.zapisdozszlin.cz rezervační systém, můžete se k zápisu zaregistrovat na Vámi vybraný čas v den zápisu 6.4.2018.

3. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ
Vyplněnou (vytištěnou) a podepsanou žádost o přijetí odevzdají zákonní zástupci osobně ve vybrané ZŠ, ve které dítě zaregistrovali, v době zápisu - pátek 6.4.2018 13 – 18 h, pouze ZŠ Zlín, Kvítková 4338: 8 - 16 h. Pokud nemají zákonní zástupci možnost tisku vygenerované žádosti nebo nemají možnost elektronické registrace na www.zapisdozszlin.cz, bude jim žádost vytištěna nebo s nimi provedena registrace s tiskem žádosti přímo u zápisu v ZŠ. Po odevzdání žádosti o přijetí proběhne v ZŠ „vlastní“ zápis s dítětem. Zákonní zástupci budou seznámeni s dalším postupem v přijímacím řízení.

4. ROZHODOVÁNÍ
Podáním vyplněné žádosti o přijetí zákonným zástupcem v příslušné ZŠ se zahájí přijímací řízení, tj. správní řízení ve věci podané žádosti – rozhodování. Ředitelé jednotlivých ZŠ rozhodnou podle postupu ZŠ při přijímání dětí do 1. ročníku o přijetí či nepřijetí dítěte. Postup ZŠ při přijímání je jednotný pro všechny ZŠ a je uveden v žádosti o přijetí. Tato fáze může trvat až 30 dnů od podání žádosti. Během doby od podání žádosti do vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí mají zákonní zástupci možnost nahlédnout do spisu. Termín stanoví ředitel/ka školy při zápisu.

5. ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ
Po ukončení rozhodování budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení. Každá ZŠ zveřejní v souladu se školským zákonem seznam registračních čísel žadatelů (dětí), které přijala na základě podané žádosti o přijetí, a to na veřejně přístupném místě v ZŠ a na webových stránkách školy. Žadatelé (děti), jejichž registrační číslo, přidělené příslušnou ZŠ, nebude na zveřejněném seznamu, nebyli v této ZŠ přijati a zákonným zástupcům bude doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Na internetovém portále bude zveřejněn statistický přehled výsledků přijímacího řízení všech ZŠ.
 

Na webových stránkách www.zapisdozszlin.cz budou od 19.3.2018 zveřejněny nápovědy a návody k veškerým krokům online registrace. V případě dotazů a připomínek k online registraci můžete kontaktovat Ing. Petru Holbíkovou na e-mailu info@zapisdozszlin.cz. Seznam základních škol zřizovaných SMZ naleznete na webu www.zlin.eu – Magistrát – Popis činnosti útvarů MMZ – Odbor školství – Základní školy, DDM ASTRA Zlín, Plavecká škola ZlínOdklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.


Postup při odkladu povinné školní docházky dítěte

 1. Zaregistrujte své dítě na www.zapisdozszlin.cz.
 2. Následně si vyberte základní školu (dále jen ZŠ), kde budete žádat o odklad povinné školní docházky a dítě do dané ZŠ online zaregistrujte.
 3. Systém dítěti do vybrané ZŠ přidělí registrační číslo (Reg. č.) a vygeneruje žádost o odklad, kterou lze vytisknout a podepsat.
 4. Vyplněnou (vytištěnou) a podepsanou žádost o odklad odevzdají zákonní zástupci osobně ve vybrané ZŠ, ve které dítě zaregistrovali, v době zápisu - pátek 6.4.2018 13 – 18 h, pouze ZŠ Zlín, Kvítková 4338 8 - 16 h. Pokud nemají zákonní zástupci možnost tisku vygenerované žádosti nebo nemají možnost elektronické registrace na www.zapisdozszlin.cz, bude jim žádost vytištěna nebo s nimi provedena registrace s tiskem žádosti přímo u zápisu ve vybrané ZŠ.
 5. Zákonní zástupci budou v ZŠ seznámeni s dalším postupem v řízení o odkladu povinné školní docházky dítěte.

Pokud bude Vašemu dítěti udělen odklad povinné školní docházky, vzniká povinnost předškolního vzdělávání Vašeho dítěte. Dítě, kterému byl udělen odklad školní docházky se musí v dalším roce opět zúčastnit zápisu do 1. třídy!Školský zákon č. 561/2004 Sb.

 § 36

 Plnění povinnosti školní docházky

 (1) Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku (dále jen "povinná školní docházka").

 (2) Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

 (3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 (4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 (5) Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu žáka (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do konce května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 (6) Žák umístěný ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené při tomto školském zařízení nebo v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má sídlo příslušné školské zařízení, popřípadě v jiné škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí.

 (7) Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku.

 (8) Obecní úřad obce, na jejímž území je školský obvod základní školy, poskytuje této škole s dostatečným předstihem před termínem zápisu k povinné školní docházce seznam dětí, pro které je tato škola spádová a jichž se týká povinnost podle odstavce 4. Seznam obsahuje vždy jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte.

 § 37

Odklad povinné školní docházky

 (1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 (2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

 (3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

 (4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

Žádné komentáře

přidatpřidat komentář

Zobrazit/skrýt komentářevloženo: 28. 3. 2018 v 10:15


SOUTĚŽ V SUDOKU

Ve čtvrtek 22. 3. 2018 se konalo školní kolo soutěže v sudoku. Školního kola se zúčastnilo celkem 24 žáků 1. stupně. Soutěžící byli rozděleni do dvou kategorií: žáci 2. a 3. ročníku a žáci 4. a 5. ročníku.  

Výsledky

1. kategorie:

1. místo Radovan Březina, 3. A

2. místo Tomáš Málek, 3. A

3. místo Renata Bartáková, 2. A a Vojtěch Janků, 3. A


2. kategorie:

1. místo Justýna Fulnecká, 4. A

2. místo Kateřina Slabáková, 5. B

3. místo Vladyslava Zhuhan, 5. B

 

Všechny řešitele chválím za velmi pěkný výkon a přeji hodně štěstí v dalších soutěžích.

Fotografie nejlepších řešitelů sudoku si můžete prohlédnout zde.

Mgr. Dana Soukalová

Žádné komentáře

přidatpřidat komentář

Zobrazit/skrýt komentářevloženo: 28. 3. 2018 v 9:00


Festival IQ play

Dopoledne plné her si užili žáci 1. A a 3. A na Festivalu IQ play na zámku ve Zlíně. Žáci si zahráli různé moderní společenské hry, zkusili vyřešit logickou hru nebo rébus a postavili krásné domečky z kostek. 

Fotografie z festivalu si můžete prohlédnout zde.

Mgr. Dana Soukalová

Žádné komentáře

přidatpřidat komentář

Formulář pro přidání komentáře k aktualitě: Festival IQ play

(údaje označené (*) jsou povinné)

Zobrazit/skrýt komentářevloženo: 28. 3. 2018 v 8:00


Velikonoční dílna pro rodiče s dětmi

V pátek 23. 3. 2018 se školní jídelna zaplnila rodiči, prarodiči a dětmi, aby si v příjemné atmosféře vyrobili velikonoční dekoraci, vždyť svátky jara už klepou na dveře.

Děkujeme všem našim příznivcům, že s námi strávili pěkné odpoledne a přejeme veselé Velikonoce a dny plné sluníčka.

Vychovatelky školní družiny

 

Žádné komentáře

přidatpřidat komentář

Zobrazit/skrýt komentářevloženo: 26. 3. 2018 v 8:47


Soutěž ve zpěvu

V úterý 13. března 2018 jsme uspořádali v divadelním sálku naší školy školní kolo pěvecké soutěže žáků 1. - 5. ročníků, do něhož byli vybráni zástupci z jednotlivých tříd v třídních kolech. Tohoto pěveckého klání se zúčastnilo celkem 32 žáků a žákyň 1. stupně.
Výhercům gratulujeme.

Výsledky pěvecké soutěže:                                                                             

1. kategorie (1.ročníky)

1.místo - Vojtěch Vořechovský I.A
2.místo – Anežka Žáková I.B
3.místo – Elen Vlčková I.A

2. kategorie (2.-3.ročníky)

1.místo – Adéla Březinová III.A
2.místo – Martina Čapková III.A
2.místo – Veronika Baďurová II.A
3.místo – Petr Olšan II.B
3.místo – Zoe Chovancová III.A
3.místo – Aneta Žigová III.B

3.kategorie (4.-5.ročníky)

1.místo – Kateřina Slabáková V.B
2.místo – Gabriela Vlčková IV.A
2.místo – Anna Lebedová V.A
3.místo – Cyril Slabák IV.B
3.místo – Tomáš Zatloukal V.A
3.místo – Viktorie Lubasová V.B

Fotografie ze soutěže si můžete prohlédnout zde.

Mgr. Marcela Pešková, Mgr. Dana Soukalová 

Žádné komentáře

přidatpřidat komentář

Zobrazit/skrýt komentářevloženo: 20. 3. 2018 v 18:00


Školní družina v knihovně

V pondělí 12. března 2018 navštívily děti 3. a 4. oddělení školní družiny Obvodní knihovnu Díly.
Paní knihovnice si připravila besedu na téma „Jaro“. Děti se dozvěděly zajímavosti o jarních květinách i o zvířatech a seznámily se s knihami, kde zajímavosti o přírodě mohou hledat. Také všichni společně vyřešili kvíz s jarní tematikou. Potom paní knihovnice vysvětlila postup jak získat čtenářský průkaz a pravidla při půjčování knih v knihovně.

Na závěr si mohly děti vybrat a prohlížet knihy z nabídky oddělení pro děti a mládež.

Děti odcházely z knihovny spokojené a plné nových dojmů a poznatků.

Irena Žáčková, vedoucí vychovatelka

Žádné komentáře

přidatpřidat komentář

Zobrazit/skrýt komentářevloženo: 19. 3. 2018 v 12:37


Krajská výtvarná soutěž školních družin 2018

Školní družina při ZŠ Komenského I. vyhlásila již třináctý ročník výtvarné soutěže, letos na téma: „Na křídlech duhy“.

Soutěže se zúčastnily školní družiny při ZŠ Komenského I., Komenského II., Okružní, Luhačovice, Slavičín, Trávníky - Otrokovice, Mánesova – Otrokovice a Napajedla.

Vítěze ze základních škol určila odborná porota složená z pedagogů a žáků ZŠ Komenského I.

Výtvarné práce jsou vystaveny do 29. 3. 2018 v přízemí budovy Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně.

Naši školní družinu reprezentovali žáci:

1. třída

 • Amálie Voráčová
 • Jana Formanová
 • Ela Fišarová
 • Eliška Žáková

2. třída

 • Linda Filipová
 • Petr Olšan

3. třída

 • Eva Čamborová
 • Gabriela Goišová
 • Denisa Vaculíková
 • Jonáš Absolon

Linda Filipová – oceněna v kategorii 2. tříd

Gabriela Goišová – oceněna v kategorii 3. tříd

Všem jmenovaným žákům děkujeme za reprezentaci školy a Lindě a Gábině gratulujeme.

Irena Žáčková, vedoucí vychovatelka

Žádné komentáře

přidatpřidat komentář

Zobrazit/skrýt komentářevloženo: 8. 3. 2018 v 12:00


Přípravný kurz pro budoucí žáky prvního ročníku ve školním roce 2018/2019

Žádné komentáře

přidatpřidat komentář

Zobrazit/skrýt komentářevloženo: 5. 3. 2018 v 9:46


Den otevřených dveří

Žádné komentáře

přidatpřidat komentář

Zobrazit/skrýt komentářevloženo: 26. 2. 2018 v 13:30


Okrsková soutěž v recitaci

Ve čtvrtek 1. března 2018 se konalo na naší škole okrskové kolo v recitační soutěži. Zúčastnilo se celkem 23 žáků z 5 základních škol: ZŠ Dřevnická, ZŠ Kvítková, ZŠ Slovenská, ZŠ Štefánikova, ZŠ Emila Zátopka. Žáci naší školy byli velmi úspěšní:

V kategorii 2. a 3. tříd se Šarlota Chovancová z 3. A umístila na 2. místě a postupuje do okresního kola v Napajedlích. Hugo Přílučík z 3. B se umístil na 3. místě.

V kategorii 4. a 5. tříd se Barbora Koplová z 5. B umístila na 2. místě a postupuje do okresního kola v Napajedlích.

Naši školu také reprezentovali žáci Renata Bartáková z 2. A a Vendula Kovářová z 5. A. I když se na předních místech neumístili, zaslouží si také velkou pochvalu.
Všem zúčastněným děkujeme za krásný přednes. Výhercům blahopřejeme a přejeme jim hodně úspěchů v okresním kole.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.
Mgr. Tamara Radoberská
 

Žádné komentáře

přidatpřidat komentář

Zobrazit/skrýt komentářevloženo: 26. 2. 2018 v 9:00


Masopust

Když se řekne masopust, málokdo si pod tím dovede představit to, co opravdu zahrnuje. Jde o dobu před čtyřicetidenním půstem, na Moravě známý spíše jako fašank, a jde o období trvající od Tří Králů do Popeleční středy. Masopust je spojen s veselím, maskami a hodováním.
V pátek 16. 2. 2018 roztančený průvod masek rozveselil celou školu. Zpívalo se, tančilo a všude vládla veselá nálada. Odměnou za krásné masky byly již tradičně sladké a chutné koblížky.

Na fotografie se můžete podívat zde.

Mgr. Dana Soukalová
 

Žádné komentáře

přidatpřidat komentář

Zobrazit/skrýt komentářevloženo: 20. 2. 2018 v 19:00


Jarní prázdniny

Vážení rodiče,

od 19.2.2018 do 25.2.2018 mají žáci jarní prázdniny.

V těchto dnech nebude zajištěn provoz školní jídelny ani školní družiny.

Děkujeme za pochopení a přejeme příjemné prožití jarních prázdnin.

Žádné komentáře

přidatpřidat komentář

Zobrazit/skrýt komentářevloženo: 16. 2. 2018 v 7:53


Poznávání lidského těla - II. B

Několik hodin prvouky jsme věnovali tématu – Lidské tělo. Něco jsme si zopakovali, něco nového se naučili, pomocí her jsme si vyzkoušeli, jak dobře nám fungují smysly. A vše jsme zakončili výrobou ruky a plic. Jak se nám vše povedlo se můžete podívat zde.

Mgr. Lucie Budínová 

Žádné komentáře

přidatpřidat komentář

Zobrazit/skrýt komentářevloženo: 13. 2. 2018 v 20:56


Recitační soutěž

Ve čtvrtek 8. února 2018 se konalo školní kolo v recitační soutěži. Zúčastnilo se celkem 29 žáků 1. stupně. Všichni žáci měli připravené pěkné básničky, a proto si zaslouží pochvalu. Soutěžilo se ve třech kategoriích.

Kategorie 1. tříd:

 • 1. místo: Elena Dvořáková, 1. B
 • 2. místo: Karolína Krestová, 1. A
 • 3. místo: Michal Rafaj, 1. B

Kategorie 2. a 3. tříd:

 • 1. místo: Hugo Přílučík, 3. B
 • 2. místo: Renata Bartáková, 2. A
 • 3. místo: Matěj Zdráhal, 2. B a Šarlota Chovancová, 3. A

Kategorie 4. a 5. tříd:

 • 1. místo: Vendula Kovářová, 5. A
 • 2. místo: Barbora Koplová, 5. B
 • 3. místo: Tereza Suchánková, 4. A a Jaroslav Honner, 4. B

Žáci, kteří se umístili na 1. a 2. místě (ve 2. a 3. kategorii), postupují do okrskového kola, které se bude konat 1. března na naší škole. Všem zúčastněným děkujeme za krásný přednes a výhercům blahopřejeme.

Fotografie si můžete prohlédnout - zde.

Mgr. Tamara Radoberská

Žádné komentáře

přidatpřidat komentář

Zobrazit/skrýt komentářevloženo: 9. 2. 2018 v 11:00


Vysvědčení - první třída - 1. pololetí

Naši prvňáčci včera dostali první vysvědčení. Za půl roku už udělali velký kus práce. Naučili se číst většinu písmen, přečtou celé věty, umí psát písmena i slova, počítají do deseti, krásně malují, zpívají a cvičí. Protože byli všichni pilní a šikovní, měli na vysvědčení samé jedničky. Blahopřejeme!

Fotografie si můžete prohlédnout - zde.

Mgr. Tamara Radoberská

Žádné komentáře

přidatpřidat komentář

Zobrazit/skrýt komentářevloženo: 2. 2. 2018 v 15:00