Třída na ZŠ Zlín Dřevnicka 1790
Základní škola Zlín, Dřevnická 1790, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 204 | Kontakt››
 
 

Novinkyaneb aktuální dění z půdy naší školy

Soutěž ve zpěvu

V úterý 13. března 2018 jsme uspořádali v divadelním sálku naší školy školní kolo pěvecké soutěže žáků 1. - 5. ročníků, do něhož byli vybráni zástupci z jednotlivých tříd v třídních kolech. Tohoto pěveckého klání se zúčastnilo celkem 32 žáků a žákyň 1. stupně.
Výhercům gratulujeme.

Výsledky pěvecké soutěže:                                                                             

1. kategorie (1.ročníky)

1.místo - Vojtěch Vořechovský I.A
2.místo – Anežka Žáková I.B
3.místo – Elen Vlčková I.A

2. kategorie (2.-3.ročníky)

1.místo – Adéla Březinová III.A
2.místo – Martina Čapková III.A
2.místo – Veronika Baďurová II.A
3.místo – Petr Olšan II.B
3.místo – Zoe Chovancová III.A
3.místo – Aneta Žigová III.B

3.kategorie (4.-5.ročníky)

1.místo – Kateřina Slabáková V.B
2.místo – Gabriela Vlčková IV.A
2.místo – Anna Lebedová V.A
3.místo – Cyril Slabák IV.B
3.místo – Tomáš Zatloukal V.A
3.místo – Viktorie Lubasová V.B

Fotografie ze soutěže si můžete prohlédnout zde.

Mgr. Marcela Pešková, Mgr. Dana Soukalová 

Žádné komentáře

přidatpřidat komentář

Zobrazit/skrýt komentářevloženo: 20. 3. 2018 v 18:00


Školní družina v knihovně

V pondělí 12. března 2018 navštívily děti 3. a 4. oddělení školní družiny Obvodní knihovnu Díly.
Paní knihovnice si připravila besedu na téma „Jaro“. Děti se dozvěděly zajímavosti o jarních květinách i o zvířatech a seznámily se s knihami, kde zajímavosti o přírodě mohou hledat. Také všichni společně vyřešili kvíz s jarní tematikou. Potom paní knihovnice vysvětlila postup jak získat čtenářský průkaz a pravidla při půjčování knih v knihovně.

Na závěr si mohly děti vybrat a prohlížet knihy z nabídky oddělení pro děti a mládež.

Děti odcházely z knihovny spokojené a plné nových dojmů a poznatků.

Irena Žáčková, vedoucí vychovatelka

Žádné komentáře

přidatpřidat komentář

Zobrazit/skrýt komentářevloženo: 19. 3. 2018 v 12:37


Krajská výtvarná soutěž školních družin 2018

Školní družina při ZŠ Komenského I. vyhlásila již třináctý ročník výtvarné soutěže, letos na téma: „Na křídlech duhy“.

Soutěže se zúčastnily školní družiny při ZŠ Komenského I., Komenského II., Okružní, Luhačovice, Slavičín, Trávníky - Otrokovice, Mánesova – Otrokovice a Napajedla.

Vítěze ze základních škol určila odborná porota složená z pedagogů a žáků ZŠ Komenského I.

Výtvarné práce jsou vystaveny do 29. 3. 2018 v přízemí budovy Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně.

Naši školní družinu reprezentovali žáci:

1. třída

 • Amálie Voráčová
 • Jana Formanová
 • Ela Fišarová
 • Eliška Žáková

2. třída

 • Linda Filipová
 • Petr Olšan

3. třída

 • Eva Čamborová
 • Gabriela Goišová
 • Denisa Vaculíková
 • Jonáš Absolon

Linda Filipová – oceněna v kategorii 2. tříd

Gabriela Goišová – oceněna v kategorii 3. tříd

Všem jmenovaným žákům děkujeme za reprezentaci školy a Lindě a Gábině gratulujeme.

Irena Žáčková, vedoucí vychovatelka

Žádné komentáře

přidatpřidat komentář

Zobrazit/skrýt komentářevloženo: 8. 3. 2018 v 12:00


Přípravný kurz pro budoucí žáky prvního ročníku ve školním roce 2018/2019

Žádné komentáře

přidatpřidat komentář

Zobrazit/skrýt komentářevloženo: 5. 3. 2018 v 9:46


Den otevřených dveří

Žádné komentáře

přidatpřidat komentář

Zobrazit/skrýt komentářevloženo: 26. 2. 2018 v 13:30


Okrsková soutěž v recitaci

Ve čtvrtek 1. března 2018 se konalo na naší škole okrskové kolo v recitační soutěži. Zúčastnilo se celkem 23 žáků z 5 základních škol: ZŠ Dřevnická, ZŠ Kvítková, ZŠ Slovenská, ZŠ Štefánikova, ZŠ Emila Zátopka. Žáci naší školy byli velmi úspěšní:

V kategorii 2. a 3. tříd se Šarlota Chovancová z 3. A umístila na 2. místě a postupuje do okresního kola v Napajedlích. Hugo Přílučík z 3. B se umístil na 3. místě.

V kategorii 4. a 5. tříd se Barbora Koplová z 5. B umístila na 2. místě a postupuje do okresního kola v Napajedlích.

Naši školu také reprezentovali žáci Renata Bartáková z 2. A a Vendula Kovářová z 5. A. I když se na předních místech neumístili, zaslouží si také velkou pochvalu.
Všem zúčastněným děkujeme za krásný přednes. Výhercům blahopřejeme a přejeme jim hodně úspěchů v okresním kole.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.
Mgr. Tamara Radoberská
 

Žádné komentáře

přidatpřidat komentář

Zobrazit/skrýt komentářevloženo: 26. 2. 2018 v 9:00


Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2018/2019

pátek 6. dubna 2018 od 13 do 18 hodin

 

Bližší informace budou uvedeny na plakátech, které budou s předstihem vyvěšeny na dveřích školy a tomto místě.

 

Statutární město Zlín zavedlo před čtyřmi roky pro zápis dětí k předškolnímu vzdělávání novinku, elektronický zápis. Systém se osvědčil v roce 2016 i pro zápis do 1. tříd základních škol (tehdy ještě nebyla zahrnuta ZŠ Kvítková a Církevní ZŠ a MŠ), tyto se připojily v roce 2017.

 

Zápis do 1. tříd bude mít tyto fáze:


1. REGISTRACE DÍTĚTE NA www.zapisdozszlin.cz
V době od 19.3.2018 do 5.4.2018 bude zákonným zástupcům dětí zpřístupněna webová stránka www.zapisdozszlin.cz, na které se zaregistrují a vytvoří elektronický profil svého dítěte. Na základě tohoto profilu bude dítěti přiděleno identifikační číslo (ID). Následně si zákonní zástupci vyberou základní školu (dále jen ZŠ) a dítě do dané ZŠ online zaregistrují. Systém dítěti do vybrané ZŠ přidělí registrační číslo (Reg. č.) a vygeneruje žádost o přijetí, kterou lze vytisknout a podepsat.

2. REZERVACE K ZÁPISU NA VYBRANÝ ČAS
Pokud zákonnými zástupci vybraná ZŠ nabízí na www.zapisdozszlin.cz rezervační systém, můžete se k zápisu zaregistrovat na Vámi vybraný čas v den zápisu 6.4.2018.

3. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ
Vyplněnou (vytištěnou) a podepsanou žádost o přijetí odevzdají zákonní zástupci osobně ve vybrané ZŠ, ve které dítě zaregistrovali, v době zápisu - pátek 6.4.2018 13 – 18 h, pouze ZŠ Zlín, Kvítková 4338: 8 - 16 h. Pokud nemají zákonní zástupci možnost tisku vygenerované žádosti nebo nemají možnost elektronické registrace na www.zapisdozszlin.cz, bude jim žádost vytištěna nebo s nimi provedena registrace s tiskem žádosti přímo u zápisu v ZŠ. Po odevzdání žádosti o přijetí proběhne v ZŠ „vlastní“ zápis s dítětem. Zákonní zástupci budou seznámeni s dalším postupem v přijímacím řízení.

4. ROZHODOVÁNÍ
Podáním vyplněné žádosti o přijetí zákonným zástupcem v příslušné ZŠ se zahájí přijímací řízení, tj. správní řízení ve věci podané žádosti – rozhodování. Ředitelé jednotlivých ZŠ rozhodnou podle postupu ZŠ při přijímání dětí do 1. ročníku o přijetí či nepřijetí dítěte. Postup ZŠ při přijímání je jednotný pro všechny ZŠ a je uveden v žádosti o přijetí. Tato fáze může trvat až 30 dnů od podání žádosti. Během doby od podání žádosti do vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí mají zákonní zástupci možnost nahlédnout do spisu. Termín stanoví ředitel/ka školy při zápisu.

5. ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ
Po ukončení rozhodování budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení. Každá ZŠ zveřejní v souladu se školským zákonem seznam registračních čísel žadatelů (dětí), které přijala na základě podané žádosti o přijetí, a to na veřejně přístupném místě v ZŠ a na webových stránkách školy. Žadatelé (děti), jejichž registrační číslo, přidělené příslušnou ZŠ, nebude na zveřejněném seznamu, nebyli v této ZŠ přijati a zákonným zástupcům bude doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Na internetovém portále bude zveřejněn statistický přehled výsledků přijímacího řízení všech ZŠ.
 

Na webových stránkách www.zapisdozszlin.cz budou od 19.3.2018 zveřejněny nápovědy a návody k veškerým krokům online registrace. V případě dotazů a připomínek k online registraci můžete kontaktovat Ing. Petru Holbíkovou na e-mailu info@zapisdozszlin.cz. Seznam základních škol zřizovaných SMZ naleznete na webu www.zlin.eu – Magistrát – Popis činnosti útvarů MMZ – Odbor školství – Základní školy, DDM ASTRA Zlín, Plavecká škola ZlínOdklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.


Postup při odkladu povinné školní docházky dítěte

 1. Zaregistrujte své dítě na www.zapisdozszlin.cz.
 2. Následně si vyberte základní školu (dále jen ZŠ), kde budete žádat o odklad povinné školní docházky a dítě do dané ZŠ online zaregistrujte.
 3. Systém dítěti do vybrané ZŠ přidělí registrační číslo (Reg. č.) a vygeneruje žádost o odklad, kterou lze vytisknout a podepsat.
 4. Vyplněnou (vytištěnou) a podepsanou žádost o odklad odevzdají zákonní zástupci osobně ve vybrané ZŠ, ve které dítě zaregistrovali, v době zápisu - pátek 6.4.2018 13 – 18 h, pouze ZŠ Zlín, Kvítková 4338 8 - 16 h. Pokud nemají zákonní zástupci možnost tisku vygenerované žádosti nebo nemají možnost elektronické registrace na www.zapisdozszlin.cz, bude jim žádost vytištěna nebo s nimi provedena registrace s tiskem žádosti přímo u zápisu ve vybrané ZŠ.
 5. Zákonní zástupci budou v ZŠ seznámeni s dalším postupem v řízení o odkladu povinné školní docházky dítěte.

Pokud bude Vašemu dítěti udělen odklad povinné školní docházky, vzniká povinnost předškolního vzdělávání Vašeho dítěte. Dítě, kterému byl udělen odklad školní docházky se musí v dalším roce opět zúčastnit zápisu do 1. třídy!Školský zákon č. 561/2004 Sb.

 § 36

 Plnění povinnosti školní docházky

 (1) Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku (dále jen "povinná školní docházka").

 (2) Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

 (3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 (4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 (5) Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu žáka (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do konce května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 (6) Žák umístěný ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené při tomto školském zařízení nebo v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má sídlo příslušné školské zařízení, popřípadě v jiné škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí.

 (7) Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku.

 (8) Obecní úřad obce, na jejímž území je školský obvod základní školy, poskytuje této škole s dostatečným předstihem před termínem zápisu k povinné školní docházce seznam dětí, pro které je tato škola spádová a jichž se týká povinnost podle odstavce 4. Seznam obsahuje vždy jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte.

 § 37

Odklad povinné školní docházky

 (1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 (2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

 (3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

 (4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

Žádné komentáře

přidatpřidat komentář

Zobrazit/skrýt komentářevloženo: 21. 2. 2018 v 10:15


Masopust

Když se řekne masopust, málokdo si pod tím dovede představit to, co opravdu zahrnuje. Jde o dobu před čtyřicetidenním půstem, na Moravě známý spíše jako fašank, a jde o období trvající od Tří Králů do Popeleční středy. Masopust je spojen s veselím, maskami a hodováním.
V pátek 16. 2. 2018 roztančený průvod masek rozveselil celou školu. Zpívalo se, tančilo a všude vládla veselá nálada. Odměnou za krásné masky byly již tradičně sladké a chutné koblížky.

Na fotografie se můžete podívat zde.

Mgr. Dana Soukalová
 

Žádné komentáře

přidatpřidat komentář

Zobrazit/skrýt komentářevloženo: 20. 2. 2018 v 19:00


Jarní prázdniny

Vážení rodiče,

od 19.2.2018 do 25.2.2018 mají žáci jarní prázdniny.

V těchto dnech nebude zajištěn provoz školní jídelny ani školní družiny.

Děkujeme za pochopení a přejeme příjemné prožití jarních prázdnin.

Žádné komentáře

přidatpřidat komentář

Zobrazit/skrýt komentářevloženo: 16. 2. 2018 v 7:53


Poznávání lidského těla - II. B

Několik hodin prvouky jsme věnovali tématu – Lidské tělo. Něco jsme si zopakovali, něco nového se naučili, pomocí her jsme si vyzkoušeli, jak dobře nám fungují smysly. A vše jsme zakončili výrobou ruky a plic. Jak se nám vše povedlo se můžete podívat zde.

Mgr. Lucie Budínová 

Žádné komentáře

přidatpřidat komentář

Zobrazit/skrýt komentářevloženo: 13. 2. 2018 v 20:56


Recitační soutěž

Ve čtvrtek 8. února 2018 se konalo školní kolo v recitační soutěži. Zúčastnilo se celkem 29 žáků 1. stupně. Všichni žáci měli připravené pěkné básničky, a proto si zaslouží pochvalu. Soutěžilo se ve třech kategoriích.

Kategorie 1. tříd:

 • 1. místo: Elena Dvořáková, 1. B
 • 2. místo: Karolína Krestová, 1. A
 • 3. místo: Michal Rafaj, 1. B

Kategorie 2. a 3. tříd:

 • 1. místo: Hugo Přílučík, 3. B
 • 2. místo: Renata Bartáková, 2. A
 • 3. místo: Matěj Zdráhal, 2. B a Šarlota Chovancová, 3. A

Kategorie 4. a 5. tříd:

 • 1. místo: Vendula Kovářová, 5. A
 • 2. místo: Barbora Koplová, 5. B
 • 3. místo: Tereza Suchánková, 4. A a Jaroslav Honner, 4. B

Žáci, kteří se umístili na 1. a 2. místě (ve 2. a 3. kategorii), postupují do okrskového kola, které se bude konat 1. března na naší škole. Všem zúčastněným děkujeme za krásný přednes a výhercům blahopřejeme.

Fotografie si můžete prohlédnout - zde.

Mgr. Tamara Radoberská

Žádné komentáře

přidatpřidat komentář

Zobrazit/skrýt komentářevloženo: 9. 2. 2018 v 11:00


Sběr starého papíru

 se uskuteční ve čtvrtek 08.02.2018 od 7:00 do 15:30 hodin!

Pokud nestihnete dovézt sběr starého papíru do 15:30 hodin, je možné se den předem telefonicky domluvit na dřívější termín, tj. v době provozu školy od 7:00 do 17:00 hodin.

Prosíme rodiče, aby větší množství starého papíru přivezli do 15:00 hodin.

Je možno odvézt sběr starého papíru přímo firmě ROJAK s.r.o. - provozovna Ostrata, areál Zemědělského družstva, nahlásíte, že je to na ZŠ Dřevnickou, Zlín. Pokud tak učiníte, přineste mi doklad o převzetí.

Mgr. Alexandra Gorčíková, koordinátor EVVO 

Žádné komentáře

přidatpřidat komentář

Zobrazit/skrýt komentářevloženo: 2. 2. 2018 v 15:45


Vysvědčení - první třída - 1. pololetí

Naši prvňáčci včera dostali první vysvědčení. Za půl roku už udělali velký kus práce. Naučili se číst většinu písmen, přečtou celé věty, umí psát písmena i slova, počítají do deseti, krásně malují, zpívají a cvičí. Protože byli všichni pilní a šikovní, měli na vysvědčení samé jedničky. Blahopřejeme!

Fotografie si můžete prohlédnout - zde.

Mgr. Tamara Radoberská

Žádné komentáře

přidatpřidat komentář

Zobrazit/skrýt komentářevloženo: 2. 2. 2018 v 15:00


Návštěva školní družiny Komenského I, Zálešná

Ve středu 10. 1. 2018 byly děti 1. a 2. oddělení školní družiny na návštěvě. Cílem procházky v deštivém počasí byla školní družina Komenkého I na Zálešné.

Paní vychovatelka Leciánová ze Zálešné si pečlivě přichystala pohádkový kvíz, který nebyl zrovna jednoduchý. Boj mezi dětmi naší družiny a družiny Zálešná byl velmi vyrovnaný. Nakonec jsme vyhráli o jeden jediný bod.

Těšíme se, že na jaře nám děti ze Zálešné návštěvu oplatí a opět si společně krásně zasoutěžíme.

Irena Žáčková, vychovatelka

Žádné komentáře

přidatpřidat komentář

Zobrazit/skrýt komentářevloženo: 16. 1. 2018 v 7:34


Informace k LVK!!!

Sraz v pondělí 15.1.2018 v 8:00 - 8:30 hodin, odjezd od školy je stanoven v 9:00 hodin!

Prosíme rodiče, aby svá auta parkovali tak, aby autobus mohl přijet až ke škole.

Návrat z LVK je stanoven na pátek 19.1.2018 kolem 15:30 hodin.

 

Dokumenty ke stažení k LVK:

Žádné komentáře

přidatpřidat komentář

Zobrazit/skrýt komentářevloženo: 5. 1. 2018 v 12:00


PF 2018

 

Přes vánoční prázdniny, tj. od 23.12.2017 do 02.01.2018 nebude v provozu školní jídelna ani školní družina.

Děkujeme za pochopení.

Žádné komentáře

přidatpřidat komentář

Zobrazit/skrýt komentářevloženo: 20. 12. 2017 v 13:00


Exkurze na Městské policii ve Zlíně

Ve čtvrtek 7. 12. 2017 byli žáci 2.B na exkurzi na Městské policii ve Zlíně. Nejprve zhlédli krátký film o bezpečnosti v silničním provozu, na který navázali krátkou diskuzií. Poté si před policejní stanicí prohlédli vozidlo zásahové jednotky, kde měli také možnost vyzkoušet si jeho vybavení. Nakonec byli seznámeni s aplikací, ve které mohli vidět, proč je důležité nosit reflexní proužky a jiná opatření. Domů si odnesli dárky v podobě právě reflexních proužků.

Fotografie z exkurze si můžete prohlédnout zde.

Mgr. Lucie Budínová

Žádné komentáře

přidatpřidat komentář

Zobrazit/skrýt komentářevloženo: 18. 12. 2017 v 22:00


Vánoční besídka pro rodiče a přátele školy

Žádné komentáře

přidatpřidat komentář

Formulář pro přidání komentáře k aktualitě: Vánoční besídka pro ...

(údaje označené (*) jsou povinné)

Zobrazit/skrýt komentářevloženo: 5. 12. 2017 v 11:36


Naši malí čtenáři z 1. A a 1. B

Úspěšně jsme zvládli první krůčky od písmen ke slabikám a naše další putování míří k poznávání nových písmenek a krásných pohádek. V úterý 28. 11. 2017 proběhlo slavnostní pasování prvňáčků za čtenáře. Z rukou svých starších „Kamarádů do deště“ žáků 9. A dostali všichni prvňáčci krásný nový Slabikář a malý dárek pro štěstí – hvězdičku. Poděkování za slavnostní předávání slabikářů a přípravu pohádky patří také paní učitelce G. Sakinové.

Fotografie ze slavnostního pasování prvňáčků za čtenáře si můžete prohlédnout:

 • společné fotografie prvních tříd - zde
 • fotografie z 1.B - zde.

Mgr. Dana Soukalová a Mgr. Tamara Radoberská

Žádné komentáře

přidatpřidat komentář

Zobrazit/skrýt komentářevloženo: 4. 12. 2017 v 12:00


Divadelní představení Jája a pája

Ve středu 22. 11. 2017 navštívili žáci 1. - 4. ročníku naší školy Městské divadlo Zlín, které v podání hereckého souboru brněnského divadla Radost uvedlo jevištní zpracování původně televizního seriálu pro děti Jája a Pája se spoustou rytmických písniček.

Děti měly zážitek nejen ze samotného barevného a veselého představení, ale také se mohly vyfotit se všemi známými postavami tohoto díla, a to s Jájou, Pájou, jejich dědečkem Lebedou, potrhlou sousedkou Mráčkovou, lakomým hokynářem Krkovičkou, jeho vnučkou vílou Mílou, hasiči Fandou a Láďou a se všemi jejich zvířátky.

Na fotografie se můžete podívat - zde.

Žádné komentáře

přidatpřidat komentář

Zobrazit/skrýt komentářevloženo: 30. 11. 2017 v 7:35


Vánoční dílna ve školní družině

V pátek 24. listopadu 2017 jsme se po roce opět sešli s rodiči a příznivci vánočního tvoření.
Školní jídelna se celá zaplnila a ze všech účastníků vyzařovalo nadšení a radost z krásných vánočních lampiček, které si sami vyrobili.

Fotografie můžete zhlédnout - zde.

Děkujeme všem za přízeň a příjemně strávené odpoledne.

Vychovatelky školní družiny

Žádné komentáře

přidatpřidat komentář

Zobrazit/skrýt komentářevloženo: 27. 11. 2017 v 13:06


Certifikát škole pri Veřejné sbírce Fond Sidus

Žádné komentáře

přidatpřidat komentář

Zobrazit/skrýt komentářevloženo: 27. 11. 2017 v 12:37


Třídní schůzky a konzultace učitelů s rodiči

Ve čtvrtek 23.11.2017 od 16:00 do 18:00 hodin se budou konat třídní schůzky a konzultace učitelů s rodiči!!!

Žádné komentáře

přidatpřidat komentář

Zobrazit/skrýt komentářevloženo: 21. 11. 2017 v 8:00


Soutěž o nejhezčí svatomartinský symbol

V sobotu 11. 11. 2017 na náměstí Míru ve Zlíně proběhla výtvarná soutěž o Nejhezčí svatomartinský symbol. Návštěvníci Svatomartinských hodů hlasovali a vybrali 8 nejkrásnějších obrázků. Naši šikovní výtvarníci zabodovali a obsadili první tři místa, 1. místo Šarlotka Chovancová 3. A, 2. místo Terezka Zvonková 3. A a 3. místo Adrianka Sklenářová 1. A. Všem výtvarníkům děkujeme za krásné obrázky a holkám gratulujeme k úspěchu.

Mgr. Dana Soukalová

Žádné komentáře

přidatpřidat komentář

Zobrazit/skrýt komentářevloženo: 19. 11. 2017 v 22:00


Výtvarná soutěž o Nejhezčí svatomartinský symbol

V sobotu 11. 11. 2017 se na náměstí Míru ve Zlíně uskuteční Svatomartinské hody. Součástí doprovodného programu je výtvarná soutěž, do které se zapojili také žáci 1. – 3. tříd naší školy.

Všechny soutěžní obrázky budou vystaveny v místě konání a návštěvníci Svatomartinských hodů pro ně mohou hlasovat. Na základě hlasování bude vybráno 8 obrázků s největším počtem hlasů. Jejich autoři budou vyhlášeni a odměněni hezkými cenami přímo v den akce, tedy 11. 11. 2017 na Náměstí Míru ve Zlíně.

Hlasování bude probíhat přímo v místě konání akce od 11:00 do 15:00. Hlasovat mohou všichni návštěvníci v rámci Svatomartinských hodů a samozřejmě i členové rodin.

Zastavte se v sobotu 11. 11. na Náměstí Míru ve Zlíně a podpořte své děti ve výtvarné soutěži. Každý hlas může rozhodnout.

Fotografie soutěžných obrázků si můžete prohlédnout zde.

Mgr. Lenka Křižková, Mgr. Dana Soukalová

Žádné komentáře

přidatpřidat komentář

Zobrazit/skrýt komentářevloženo: 9. 11. 2017 v 21:00