Třída na ZŠ Zlín Dřevnicka 1790
Základní škola Zlín, Dřevnická 1790, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 204 | Kontakt››
 
 

Školní speciální pedagog


Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ je podporovanou aktivitou (šablonou) projektu "Společné vzdělávání", kterou schválilo MŠMT jako Řídící orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na základě žádosti Základní školy Zlín, Dřevnická 1790, příspěvkové organizace o poskytnutí dotace v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, který rozhodl o poskytnutí dotace projekt s názvem „Společné vzdělávání“, s reg.č. “CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003949“.

Celková doba realizace projektu je 24 měsícu, tj. od 1.1.2017 do 31.12.2018.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Školní speciální pedagog na škole: Mgr. Iva Hlavicová.

E-mail: i.hlavicova@zsdrevnicka.cz

Konzultační hodiny jsou stanoveny na úterý 12:45-16:15 hodin po předchozí domluvě.

 

Hlavní činností práce školního speciálního pedagoga je:

  • podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
  • začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
  • podpora vzdělávání nadaných žáků,
  • průběžná dlouhodobá péče o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi na základě vyhlášky 197/2016 Sb., a vyhlášky 27/2016 Sb.

Školní speciální pedagog poskytuje své služby bezplatně a na základě informovaného souhlasu zákonného zástupce. 

 

Školní speciální pedagog:

  • vyhledává žáky s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb,
  • stanovuje plán pedagogické podpory v rámci školy a provádí diagnostiku speciálně vzdělávacích potřeb žáka,
  • poskytuje krátkodobou i dlouhodobou speciálně pedagogickou péči o skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
  • spolupracuje na vytváření individuálního vzdělávacího plánu u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo plánupedagogické podpory u žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb a zajišťuje realizaci předmětů speciálně pedagogické péče,
  • poskytuje konzultace pro žáky, rodiče a pedagogické pracovníky a komunikuje s pracovníky školských a dalších poradenských zařízení,
  • koordinuje a metodicky vede asistenty pedagoga.