Třída na ZŠ Zlín Dřevnicka 1790
Základní škola Zlín, Dřevnická 1790, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 204 | Kontakt››
 
 

Informace pro rodiče-1.třída

 Školní stravování:


Kdo má zájem o školní stravování vyplní přihlášku– odevzdat při nástupu do školy třídním učitelům,    DATUM na přihlášce ke stravování 1.9.2018. Přihlášku stáhnout zde


- Cena pro kategorii 7 – 10let 22,-Kč/1oběd
- Cena pro kategorii 10-14let 24,- Kč/1oběd
- Cena pro kategorii nad 15let 26,- Kč/1oběd


Změna výše stravenek je podle dosaženého věku v daném školním roce do 31.8. včetně (tzn. pokud dovrší 11 let, případně 15let nejpozději 31.8. v daném školním roce, bude již od 1.9. na začátku aktuálního školního roku zařazen do vyšší věkové kategorie


POSKYTUJEME DIETNÍ STRAVOVÁNÍ


Prodej čipů a stravného na celý měsíc září v hotovosti dle časového harmonogramu – první 3 pracovní dny v měsíci, jiný termín lze domluvit po dohodě s vedoucí ŠJ

Čipy - vratná záloha 100,- Kč, při ztrátě, co nejdříve nahlásit vedoucí ŠJ, čip se zablokuje, nutné zakoupit nový čip
Je možné zavedení úhrady inkasem z účtu, škola inkasuje vždy 20. den v měsíci. Vyplnit potvrzení inkasa+podpis+razítko banky, zavedení přes internet banku stačí podpis majitele účtu –DATUM napsat 1.9.2018. Povolení inkasa z účtu - zde

NA MĚSÍC ÚHRADA STRAVNÉHO POUZE V HOTOVOSTI, DÁLE JIŽ PODLE NASTAVENÍ STRAVOVACÍHO ÚČTU ( v hotovosti nebo inkasem)


Objednávky i rušení obědů přes net a jídelní lístek jsou na stránkách školy v sekci školní jídelna – každému strávníkovi bude přiděleno osobní číslo a heslo k přihlášení (předají třídní učitelé na začátku září) nebo na terminálu ve školní jídelně


OBĚDY SE OBJEDNÁVAJÍ VŽDY VE ČTVRTEK DO 14.00h NA CELÝ NÁSLEDUJÍCÍ TÝDEN – Z DŮVODU NEPRAVIDELNÉHO ZÁVOZU ZBOŽÍ
Rušit obědy lze přes net, na terminálu ve školní jídelně, e-mailem nebo telefonicky nejpozději do 8.00h příslušný den u vedoucí ŠJ.


Prodej čipů a stravného na školní rok 2018/2019, první 2 dny v září jsou vyhrazeny hlavně pro rodiče prvňáčků, jiný termín lze domluvit s vedoucí ŠJ, tel. 577271379, e-mail: jídelna@zsdrevnicka.cz. V případě nepřítomnosti vedoucí na pokladně, zazvoňte na zvonek u hlavních dveří do ŠJ.


Čtvrtek    30.8.2018      8.00h-10.00h
Pátek       31.8.2018      8.00h-10.00h
Pondělí    3.9. 2018      7.15h-10.00h 11.30h-12.30h
Úterý        4.9. 2018      7.15h-9.00h    
Středa      5.9. 2018      7.15h-8.00h