Třída na ZŠ Zlín Dřevnicka 1790
Základní škola Zlín, Dřevnická 1790, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 204 | Kontakt››
 
 

- Inkaso

Platbu stravného lze provádět bezhotovostním platebním systémem - formou INKASA

 

ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI OBDRŽÍ OD TŘÍDNÍCH UČITEŮ INFORMACE O PLATBĚ STRAVNÉHO INKASEM, VČETNĚ TERMÍNU, OD KDY BUDE ŠKOLA ÚHRADU INKASOVAT NA SBĚRNÝ ÚČET ŠKOLY TOMU URČENÝ, PODLE POKYNŮ ŘEDITELE ŠKOLY.

 

 

Zákonní zástupci obdrží  Potvrzení pro banku/spořitelnu/majitele účtu o tom, že souhlasí s inkasem z jeho běžného/sporožirového účtu. Inkasovat bude Základní škola Zlín, Dřevnická 1790, 760 01 Zlín za odebrané obědy vždy 20.den v měsíci.

 

Potvrzení musí být řádně vyplněné:

  • Jméno a příjemní žáka, třída
  • Datum narození
  • Číslo běžného/sporožirového účtu a kód banky, ze kterého se bude inkasovat
  • Číslo sběrného účtu ZŠ Zlín, Dřevnická 1790, Zlín  20183-1422977369/0800
  • Limit jednotlivé platby 1.000,- Kč
  • Telefonní kontakt zákonného zástupce nebo majitele účtu

 

Potvzení o povolení inkasa odevzdejte třídním učitelům nebo vedoucí školní jídelny.

 


STANOVENÍ VÝŠE STRAVNÉHO A JEHO ÚHRADA V BANCE

 

1. Stravovací systém Cardpay bank vypočítá zůstatek účtu strávníka z předchozího období

2. Stanoví částku stravného na celý následující měsíc podle věkové kategorie

3. Inkasem bude z účtu odečten pouze rozdíl mezi předcházejícím a nadcházejícím obdobím

 

Úhrada stravného inkasem se platí na měsíc dopředu - tzn. platba na záři bude z účtu inkasována již 20.srpna na nový školní rok. Tímto způsobem se pokračuje až do konce daného školní roku. U žáků 9.tříd doporučujeme během měsíce června zrušit inkasní povolení v bance nebo spořitelně.