Třída na ZŠ Zlín Dřevnicka 1790
Základní škola Zlín, Dřevnická 1790, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 204 | Kontakt››
 
 

- Informace pro rodiče-1.třída

 Školní stravování:


Kdo má zájem o školní stravování vyplní přihlášku– odevzdat při nástupu do školy třídním učitelům,    DATUM na přihlášce ke stravování 1.9.2019 Přihlášku stáhnout zde


- Cena pro kategorii   7 – 10let  24,-Kč/1 oběd
- Cena pro kategorii 10 – 14let  26,-Kč/1 oběd
- Cena pro kategorii  nad 15let  28,-Kč/1 oběd


Změna výše stravenek je podle dosaženého věku v daném školním roce do 31.8. včetně (tzn. pokud dovrší 11 let, případně 15let nejpozději 31.8. v daném školním roce, bude již od 1.9. na začátku aktuálního školního roku zařazen do vyšší věkové kategorie


POSKYTUJEME DIETNÍ STRAVOVÁNÍ


Prodej čipů a stravného na celý měsíc září v hotovosti dle časového harmonogramu – první 3 pracovní dny v měsíci, jiný termín lze domluvit po dohodě s vedoucí ŠJ

Čipy - cena 100,- Kč, při ztrátě, co nejdříve nahlásit vedoucí ŠJ, čip se zablokuje, nutné zakoupit nový čip
Je možné zavedení úhrady inkasem z účtu, škola inkasuje vždy 20. den v měsíci. Vyplnit potvrzení inkasa+podpis+razítko banky, zavedení přes internet banku stačí podpis majitele účtu –DATUM napsat 1.9.2019. Povolení inkasa z účtu - zde

NA MĚSÍC ÚHRADA STRAVNÉHO POUZE V HOTOVOSTI, DÁLE JIŽ PODLE NASTAVENÍ STRAVOVACÍHO ÚČTU ( v hotovosti nebo inkasem)


Objednávky i rušení obědů přes net a jídelní lístek jsou na stránkách školy v sekci školní jídelna – každému strávníkovi bude přiděleno osobní číslo a heslo k přihlášení (předají třídní učitelé na začátku září) nebo na terminálu ve školní jídelně


OBĚDY SE OBJEDNÁVAJÍ VŽDY VE ČTVRTEK DO 14.00h NA CELÝ NÁSLEDUJÍCÍ TÝDEN – Z DŮVODU NEPRAVIDELNÉHO ZÁVOZU ZBOŽÍ
Rušit obědy lze přes net, na terminálu ve školní jídelně, e-mailem nebo telefonicky nejpozději do 8.00h příslušný den u vedoucí ŠJ.


Prodej čipů a stravného na školní rok 2019/2020, první 2 dny v září jsou vyhrazeny hlavně pro rodiče prvňáčků, jiný termín lze domluvit s vedoucí ŠJ, tel. 577271379, e-mail: jídelna@zsdrevnicka.cz. V případě nepřítomnosti vedoucí na pokladně, zazvoňte na zvonek u hlavních dveří do ŠJ.

 STŘEDA 28.8.2019     6.00 - 8.00h

 ČTVRTEK  29.8.2019  6.00 - 8.00h        
 
 PÁTEK 30.8.2019        6.00h - 8.00h          

 PONDĚLÍ 2.9. 2019     7.15h - 10.00h

 ÚTERÝ 3.9. 2019         7.15h - 10.00h

 STŘEDA 4.9. 2019       7.15h - 10.00h