Třída na ZŠ Zlín Dřevnicka 1790
Základní škola Zlín, Dřevnická 1790, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 204 | Kontakt››
 
 

Rychlé odkazy: ŠKOLNÍ DRUŽINA  | Informace o školní družině | Zájmové kroužky ve školní družině | Plán společených a příležitostných akcí

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Kontakty do školní družiny:

 • Mobil: 731 417 847
 • Tel.: 577 210 204

Provoz ŠD:

 • ráno 6,00 – 7, 40hodin
 • odpoledne 11,40 – 17,00hodin

Ve školním roce 2017/2018 má školní družina 5 oddělení.

S dětmi ve školní družině pracují:

 1. oddělení – Magda Böhmová, vychovatelka
 2. oddělení – Irena Žáčková, vedoucí vychovatelka
 3. oddělení – Milena Váňová, vychovatelka
 4. oddělení – Kristýna Nedomová, vychovatelka
 5. oddělení – Mgr. Alena Křenková, vychovatelka

Rozdělení tříd do jednotlivých oddělení:

 1. oddělení - 2. A
 2. oddělení – 2. B
 3. oddělení – 1. B
 4. oddělení – 1. A
 5. oddělení – 4. A, 4. B

Žáci 3. A, 3. B jsou rozděleni do jednotlivých oddělení dle seznamu, který bude umístěn na informační nástěnce ve vestibulu školní družiny. Pracujeme podle školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání „S míčem a pastelkou“. Jsme součástí školy, proto se zapojujeme i do společných akcí a projektů školy.

Režim dne vychází z požadavků psychohygieny

RANNÍ PROGRAM - klidné a relaxační činnosti (stolní hry, puzzle, konstruktivní stavebnice, individuální kreslení a omalovánky, prohlížení a četba dětských časopisů, spontánní hry, poslech, sledování dokumentů o přírodě, práce na PC).

PO OBĚDĚ - odpočinek a četba na pokračování, dále pak dle možností a zájmu dětí individuální a skupinová zájmová činnost výtvarná, rukodělná, hudební a pohybová, dramatická, společenská.

ODPOLEDNÍ ČINNOST - pohybová aktivita dle možnosti denně venku (sportovní areál školy, plocha za školní jídelnou), spontánní hry, relaxace a příprava na vyučování (formou soutěží, didaktických, vědomostních a logických her, stolních a společenských her, práce PC), zájmové kroužky, odpočinkové činnosti.

 

Informace o školní družině

1. Školní družina je v provozu denně od 6, 00 do 17, 00 hodin. V době hlavních a vedlejších prázdnin je činnost školní družiny přerušena.

2. Do školní družiny přijímáme žáky 1. – 4. tříd, a to od nejmladších žáků po nejstarší, do naplnění kapacity školní družiny.

3. Přihláška (zápisní lístek) do ŠD musí být vyplněna z obou stran tj. časy odchodů žáka ze školní družiny a osoby, které mohou žáka vyzvedávat.

4. Za ŠD se vybírá jednotný poplatek ve výši 100,- Kč za měsíc a to vždy jednorázově za celé pololetí:
září – leden 500,- Kč
únor – červen 500,- Kč
O výběru poplatku budete vždy předem písemně informováni.

5. ŠD má svoji šatnu pro 1. a 2. třídy, kde si ráno děti odkládají své věci. Je nutné, aby měly děti všechny své věci označeny jménem a oblečení opatřete poutky na pověšení.

6. Stravování – platbu stravného, objednávání a rušení obědů zajišťují dítěti rodiče a tyto záležitosti řeší s vedoucí školní jídelny paní Dynkovou. Telefon do ŠJ 577 271 379.

7. Budete-li požadovat odchod dítěte z ŠD jinak než je uvedeno v zápisním lístku ŠD, sdělte tuto skutečnost písemně formou propustky ze školní družiny, která je k dispozici na stránkách školy nebo u vychovatelky. Jinak nebude dítě z družiny propuštěno. Telefon nelze použít místo písemné omluvenky. Telefon do ŠD 731 417 847

8. Vstup do školní družiny je bočním vchodem vedle školní jídelny, kde jsou umístěny zvonky s čísly oddělení, třídou a jménem vychovatelky. Rodiče nevstupují do učeben ŠD ani do šatny, na své děti čekají v prostoru tomu určenému – ve vestibulu bočního vchodu.

9. V rámci školní družiny nabízíme zájmové kroužky, které probíhají za provozu školní družiny v čase od 15 do 16 hodin. Aktuální nabídku kroužků najdete na informační nástěnce u vchodu do ŠD.

10. V zápisovém lístku zákonný zástupce potvrdí svým podpisem, že se seznámil s Vnitřním řádem školní družiny č.j. ZŠD/342/2016 a směrnicí o Úplatě ve školní družině č.j. ZŠD/0407/2012.

Zájmové kroužky ve školní družině

Děti přihlaste u vedoucích kroužků během měsíce září.

Začínáme v říjnu!

 

DRAMAŤÁČEK - začínáme 5.10.2017:

 • ČTVRTEK 15,00 – 16, 00 HODIN - PRO DĚTI 1. – 4. TŘÍD
 • vedoucí kroužku - Kristýna Nedomová, vychovatelka

 

HRAJEME SI S ANGLIČTINOU - začínáme 2.10.2017:

 • PONDĚLÍ 15, 30 – 16, 00 HODIN PRO DĚTI 1. A 2. TŘÍD
 • STŘEDA 15, 30 – 16, 00 HODIN PRO DĚTI 3. TŘÍD
 • vedoucí kroužku - Magdalena Böhmová, vychovatelka

 

ŠIKOVNÉ RUČIČKY - začínáme 3.10.2017:

 • ÚTERÝ 15, 00 – 16, 00 HODIN PRO DĚTI 1. TŘÍD
 • vedoucí kroužku - Milena Váňová, vychovatelka

 

LOGOPEDICKÁ CVIČENÍ - začínáme 2.10.2017:

 • PONDĚLÍ 11, 40 – 12, 35 HODIN TŘÍDA 1. B
 • ČTVRTEK 11, 40 – 12, 35 HODIN TŘÍDA 1. A
 • vedoucí kroužku - Irena Žáčková, vedoucí vychovatelka

Plán společených a příležitostných akcí

PODZIM

Září:

 • celoroční projekt – Čtení pomáhá (www. ctenipomaha.cz)
 • prvňáčci ve školní družině (seznamování s novým prostředím, se spolužáky a ostatními žáky ŠD)
 • s draky tradičně i netradičně

Říjen:

 • 16. 10. Světový den zdravé výživy (příležitostná akce)
 • 4.10 Mezinárodní den ochrany zvířat
 • 20.10. Den stromů

Listopad:

 • pexesový král - královna
 • vánoční dílna pro rodiče s dětmi (Pá 24. 11.2017) příležitostná akce

ZIMA:

Prosinec:

 • Mikulášský týden
 • Vánoce ve školní družině (tradice a zvyky, vánoční příběhy, zpěv a poslech koled, výroba vánočních ozdob a dekorací, přáníček)

Leden:

 • Zima je prima
 • Ten dělá to a ten zas tohle…
 • Hádej hádači

Únor:

 • krajská výtvarná soutěž školních družin (pořádá ZŠ Komenského I)
 • BESIP vždy a všude

JARO:

Březen:

 • beseda v obvodní knihovně Díly
 • Velikonoční dílna pro rodiče 23. 3. 2018 příležitostná akce

Duben:

 • Jaro ve školní družině - výtvarné práce pro výstavu v obvodní knihovně Díly na téma Jaro
 • Plastohrátky – Den Země příležitostná akce

Květen:

 • 3. 5. Den Slunce (výtvarné tvoření) příležitostná akce
 • Základy první pomoci
 • Holubí pošta – beseda s chovatelem poštovních holubů, ukázka živých holubů, historie pošty, poštovní pohádka

LÉTO:

Červen:

 • Den dětí (hry a soutěže) příležitostná akce
 • Hurá na prázdniny (prstem po mapě, kam o prázdninách, prázdninový kvíz)