Třída na ZŠ Zlín Dřevnicka 1790
Základní škola Zlín, Dřevnická 1790, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 204 | Kontakt››
 
 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE ZLÍN, DŘEVNICKÁ 1790
TEL. 577 210 204
MOB. 731 417 847

PROVOZ ŠD: ráno 6,00 – 7,40hod., odpoledne 11,40 – 17,00hod.

Ve školním roce 2016/2017 má školní družina 5 oddělení.
 

S dětmi ve školní družině pracují:
I. oddělení – Magdalena Böhmová, vychovatelka
II. oddělení – Irena Žáčková, vedoucí vychovatelka
III. oddělení – Milena Váňová, vychovatelka
IV. oddělení - Kristýna Nedomová, vychovatelka
V. oddělní - Bc. Alena Křenková, vychovatelka

Rozdělení tříd do jednotlivých oddělení:
I. oddělení – 1.A, 3.A
II. oddělení – 1.A, 3.A, 3.B
III. oddělení – 2.B, 3.B
IV. oddělení - 3.B, 3.A
V. oddělení - 4.A, 4.B

Žáci 3. A a část žáků 3. B jsou rozděleni do jednotlivých oddělení dle seznamu, který je umístěn na informační nástěnce u vchodu do školní družiny.

Pracujeme podle školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání "S míčem a pastelkou". Jsme součástí školy, proto se zapojujeme do společných akcí a projektů školy.


Režim dne vychází z požadavků psychohygieny:

 • RANNÍ PROGRAM - klidné a relaxační činnosti (stolní hry, puzzle, konstruktivní stavebnice, individuální kreslení a omalovánky, prohlížení a četba dětských časopisů, spontánní hry, poslech, sledování dokumentů o přírodě, práce na PC).
   
 • PO OBĚDĚ - odpočinek a četba na pokračování, dále pak dle možností a zájmu dětí individuální a skupinová zájmová činnost výtvarná, rukodělná, hudební a pohybová, dramatická, společenská.
   
 • ODPOLEDNÍ ČINNOST - pohybová aktivita dle možnosti denně venku (sportovní areál školy, plocha za školní jídelnou), spontánní hry, relaxace a příprava na vyučování (formou soutěží, didaktických a logických her, stolních a společenských her, práce na PC).


Zájmové kroužky ve školní družině:

 • Sporťáček: PO, ST: 15:00 - 16:00 hodin - vedoucí kroužku – Magdalena Bohmová
 • Dramaťáček: ČT: 15:00 - 16:00 hodin - vedoucí kroužku - Kristýna Nedomová
 • Šikovné ručičky: PO: 15:00 - 16:10 hodin - vedoucí kroužku – Milena Váňová
 • Logopedická cvičení: ÚT, ČT: 11:40 - 12:35 hodin - vedoucí kroužku - Irena Žáčková
 • Zámově vzdělávací hry na PC: ST: 15:00 - 16:00 hodin - vedoucí kroužku - Irena Žáčková

 

Směrnice jsou k dispozici ke stažení na níže uvedených odkazech:

Vnitřní řád školní družiny

Úplata ve školní družině

Propustka do školní družiny ke stažení - zde

 

INFORMACE O ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

 

1. Školní družina je v provozu denně od 6.00 do 17.00hod.
V době prázdnin je školní družina i školní jídelna uzavřena.

2. Do školní družiny mohou být přihlášeny děti 1. -2. ročníku. Pokud to dovolí kapacita ŠD i děti starší 3. -5 ročníku. 

3. Přihláška do ŠD musí být vyplněna z obou stran (tuto dostanou rodiče k vyplnění na začátku školního roku).

4. Za ŠD se vybírá jednotný poplatek ve výši 100,-Kč za měsíc a to vždy jednorázově za celé pololetí: září -leden 500,-Kč, únor -červen 500,-Kč.
O výběru poplatku budete vždy předem písemně informováni.

5. ŠD má svoji šatnu, kde si děti hned ráno odkládají své věci. Označte dětem jejich věci značkou nebo jménem, ulehčíte tak dítěti a vychovatelce hledání v případě ztráty nebo záměny věcí. Opatřete dětem na oblečení poutka na pověšení.

6. Ke stravování ve školní jídelně si žáci musí zakoupit čip za 100,-Kč. Dobíjení čipu-stravného se provádí vždy první tři pracovní dny v měsíci. Čip musí mít každý žák u sebe. Vložené peníze, které žák neprostravuje, zůstávají na čipu. Oběd lze odhlásit telefonicky do 8.00hod. v kanceláři školní jídelny-tel. 577 271 379 nebo na terminálu ve školní jídelně do 8.00hod.

7. Budete-li požadovat odchod dítěte z ŠD jinak než je uvedeno v přihlášce, sdělte tuto skutečnost vychovatelce písemně formou propustku ze školní družiny. Jinak nebude dítě ze družiny propuštěno. Omluvy po telefonu využívejte jen v krajním případě, telefon nelze použít místo písemné omluvenky. Telefonní číslo do družiny: 731 417 847

Pokud si nepřejete, aby vaše dítě vyzvedával někdo z rodiny (např. v případě rozvedených rodičů), je nutno předložit vychovatelce    kopii rozhodnutí soudu o zákazu styku rodiče s dítětem.

8. Vstup do školní družiny je bočním vchodem vedle školní jídelny, kde jsou umístěny zvonky s čísly oddělení, třídou a jménem vychovatelky.

9. Pokud se s dětmi nacházíme mimo budovu školy, na dveřích vchodu do ŠD je vždy vyvěšena informační cedule, kde nás najdete. V případě pobytu na ploše za školní jídelnou je na dveřích zavěšen bezdrátový zvonek (zazvoňte a vyčkejte, vychovatelka vám dítě přivede).