Třída na ZŠ Zlín Dřevnicka 1790
Základní škola Zlín, Dřevnická 1790, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 204 | Kontakt››
 
 

Seznam pedagogických pracovníků

       
Vedení:   
ředitel školy: Mgr. Dvořák Pavel reditel@zsdrevnicka.cz
zástupkyně ředitele: Mgr, Danuše Vršková d.vrskova@zsdrevnicka.cz
       
Třídní učitelé:  
1.A Mgr. Pavla Rozsypalová   p.rozsypalova@zsdrevnicka.cz
1.B Mgr. Lucie Budínová   l.budinova@zsdrevnicka.cz
2.A Mgr. Dana Soukalová d.soukalova@zsdrevnicka.cz
2.B Mgr. Tamara Radoberská   t.radoberska@zsdrevnicka.cz
3.A Mgr. Naděžda Borkovcová n.borkovcova@zsdrevnicka.cz
3.B Mgr. Emílie Matoušková m.matouskova@zsdrevnicka.cz
4.A Mgr. Radmila Helešicová r.helesicova@zsdrevnicka.cz
4.B Mgr. Marcela Pešková   m.peskova@zsdrevnicka.cz
5.A Mgr. Lenka Jiráčková   l.jirackova@zsdrevnicka.cz
6.A Mgr. Marie Evjáková   m.evjakova@zsdrevnicka.cz
  metodik prevence rizikového chování    
6.B Mgr. Bronislava Slavíková   b.slavikova@zsdrevnicka.cz
7.A Mgr. Alena Žaludková   a.zaludkova@zsdrevnicka.cz
8.A Mgr.A. Gabriela Sakinová   g.sakinova@zsdrevnicka.cz
9.A Mgr. Alexandra Gorčíková   a.gorcikova@zsdrevnicka.cz
     
Netřídní učitelé:  
  Mgr. Jan Česnek   j.cesnek@zsdrevnicka.cz
  Mgr. Šárka Trllová   s.trllova@zsdrevnicka.cz
  Mgr. Petra Řičánková   p.ricankova@zsdrevnicka.cz
  výchovný a kariérový poradce     
   
Vychovatelky školní družiny: druzina@zsdrevnicka.cz
  Irena Žáčková - vedoucí vychovatelka   i.zackova@zsdrevnicka.cz
  Milena Váňová    
  Magdalena Böhmová
   
  Kristýna Nedomová    
  Bc. Alena Křenková    
       
Školní speciální pedagog:
  Mgr. Bc. Věra Kreuzziegerová   kreuzziegerova@seznam.cz
       
Asistenti pedagoga:  
1.A Mgr. Alena Martinková    
2.B Bc. Alena Křenková    
3.A Lenka Šerá    
4.A Veronika Strnadelová    
5.A Jitka Holasová    
6.A Irena Hofhanslová    
8.A Daniel Hladiš    
9.A Simona Gregůrková