Třída na ZŠ Zlín Dřevnicka 1790
Základní škola Zlín, Dřevnická 1790, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 204 | Kontakt››
 
 

Seznam pedagogických pracovníků

Třída
Třídní učitel
Učebna
Kabinet
Kontaktní e-mail
1.A Mgr. Lucie Vrzalová 102 114 l.vrzalova@zsdrevnicka.cz
1.B Mgr. Tamara Radoberská 103 115 t.radoberska@zsdrevnicka.cz
2. A Mgr. Zuzana Vranková 104 114 z.vrankova@zsdrevnicka.cz
2. B Mgr. Lenka Křižková 109 114 l.krizkova@zsdrevnicka.cz
3. A Mgr. Dana Soukalová 101 115 d.soukalova@zsdrevnicka.cz
3. B Mgr. Hana Hvozdenská 108 115 h.hvozdenska@zsdrevnicka.cz
4. A Mgr. Ivana Šimáková 204 208 i.simakova@zsdrevnicka.cz
4. B Mgr. Veronika Drábková 202 214 v.drabkova@zsdrevnicka.cz
5. A Mgr. Marcela Pešková 210 208 m.peskova@zsdrevnicka.cz
5. B Mgr. Radmila Helešicová 211 114 r.helesicova@zsdrevnicka.cz
6. A Mgr. Eva Katolická 303 301 e.katolicka@zsdrevnicka.cz
6. B Mgr.A. Gabriela Sakinová 203 214 g.sakinova@zsdrevnicka.cz
7. A Mgr. Šárka Trllová 309 314 s.trllova@zsdrevnicka.cz
7. B Mgr. Lenka Březíková 310 214 l.brezikova@zsdrevnicka.cz
8. A Mgr. Lenka Jiráčková 209 208 l.jirackova@zsdrevnicka.cz
9. A Mgr. Marie Evjáková 304 305 m.evjakova@zsdrevnicka.cz
9.B Mgr. Jiří Kubeša 302 305 j.kubesa@zsdrevnicka.cz
- Mgr. Ivana Lutonská - 301 i.lutonska@zsdrevnicka.cz
- Mgr. Petra Řičánková - 201 p.ricankova@zsdrevnicka.cz
- Mgr. Miroslav Jiráček - 109 m.jiracek@zsdrevnicka.cz
- Mgr. Ivana Černá - 109 i.cerna@zsdrevnicka.cz


Asistenti pedagoga:

3. B Kristýna Čmolíková k.cmolikova@zsdrevnicka.cz
4. A Bc. Soňa Čejková s.cejkova@zsdrevnicka.cz
4. B Bc. Svatava Doležalová s.dolezalova@zsdrevnicka.cz
5. B Lenka Bílková l.bilkova@zsdrevnicka.cz
6. A Bc. Hana Mlček Imrýšková
7. A Simona Gregůrková s.gregurkova@zsdrevnicka.cz
8. A Jitka Holasová j.holasova@zsdrevnicka.cz
9. B Irena Hofhanslová i.hofhanslova@zsdrevnicka.cz


Školní poradenské pracoviště:

Školní speciální pedagog
Mgr. Iva Hlavicová i.hlavicova@zsdrevnicka.cz
Školní metodik prevence
Mgr. Marie Evjáková m.evjakova@zsdrevnicka.cz
Výchovný a kariérový poradce
Mgr. Petra Řičánková p.ricankova@zsdrevnicka.cz


Vychovatelky ve školní družině:

Irena Žáčková - vedoucí vychovatelka i.zackova@zsdrevnicka.cz
Magdalena Bohmová m.bohmova@zsdrevnicka.cz
Milena Váňová m.vanova@zsdrevnicka.cz
Kristýna Vávrová k.vavrova@zsdrevnicka.cz
Lenka Bílková l.bilkova@zsdrevnicka.cz