Třída na ZŠ Zlín Dřevnicka 1790
Základní škola Zlín, Dřevnická 1790, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 204 | Kontakt››
 
 

Seznam pedagogických pracovníků

Třída
Třídní učitel
Učebna
Kabinet
Kontaktní e-mail
1. A Mgr. Zuzana Vranková
104 114 z.vrankova@zsdrevnicka.cz
1. B Mgr. Lenka Křižková
109 114 l.krizkova@zsdrevnicka.cz
2. A Mgr. Dana Soukalová
101 115 d.soukalova@zsdrevnicka.cz
2. B Mgr. Tamara Radoberská
103 115 t.radoberska@zsdrevnicka.cz
3. A Mgr. Hana Hvozdenská
108 115 h.hvozdenska@zsdrevnicka.cz
3. B Mgr. Lucie Budínová
102 114 lucie.budin@email.cz
4. A Mgr. Marcela Pešková
210 208 m.peskova@zsdrevnicka.cz
4. B Mgr. Radmila Helešicová
211 114 r.helesicova@zsdrevnicka.cz
5. A Mgr. Ivana Šimáková
204 208 i.simakova@zsdrevnicka.cz
5. B Mgr.A Gabriela Sakinová
203 214 g.sakinova@zsdrevnicka.cz
6. A Mgr. Šárka Trllová
309 314 s.trllova@zsdrevnicka.cz
6. B
Mgr. Lenka Březíková
302 214 l.brezikova@zsdrevnicka.cz
7. A
Mgr. Lenka Jiráčková
209 208 l.jirackova@zsdrevnicka.cz
8. A Mgr. Marie Evjáková
304 305 m.evjakova@zsdrevnicka.cz
8. B
Mgr. Ivana Černá
202 301 i.cerna@zsdrevnicka.cz
9. A Mgr. Eva Katolická
303 301 e.katolicka@zsdrevnicka.cz
- Mgr. Petra Řičánková
- 201 p.ricankova@zsdrevnicka.cz
- Mgr. Jiří Kubeša -  305 j.kubesa@zsdrevnicka.cz
         

 

Asistenti pedagoga:

3. A Ing. Kristýna Horká k.horka@zsdrevnicka.cz
3. B Bc. Svatava Doležalová s.dolezalova@zsdrevnicka.cz
4. B Lenka Bílková l.bilkova@zsdrevnicka.cz
5. A Bc. Soňa Čejková s.cejkova@zsdrevnicka.cz
6. A Simona Gregůrková s.gregurkova@zsdrevnicka.cz
7. A Jitka Holasová j.holasova@zsdrevnicka.cz
8. B Irena Hofhanslová i.hofhanslova@zsdrevnicka.cz
2. B Kristýna Čmolíková k.cmolikova@zsdrevnicka.cz

 

Školní poradenské pracoviště:

Školní speciální pedagog
Mgr. Iva Hlavicová i.hlavicova@zsdrevnicka.cz
Školní metodik prevence
Mgr. Marie Evjáková m.evjakova@zsdrevnicka.cz
Výchovný a kariérový poradce
Mgr. Petra Řičánková p.ricankova@zsdrevnicka.cz

 

Vychovatelky ve školní družině:

Irena Žáčková - vedoucí vychovatelka i.zackova@zsdrevnicka.cz
Magdalena Bohmová m.bohmova@zsdrevnicka.cz
Milena Váňová m.vanova@zsdrevnicka.cz
Kristýna Nedomová k.nedomova@zsdrevnicka.cz
Lenka Bílková l.bilkova@zsdrevnicka.cz