Třída na ZŠ Zlín Dřevnicka 1790
Základní škola Zlín, Dřevnická 1790, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 204 | Kontakt››
 
 

Seznam pedagogických pracovníků

Třída
Třídní učitel
Učebna
Kabinet
Kontaktní e-mail
1. A Mgr. Dana Soukalová 101 115 d.soukalova@zsdrevnicka.cz
1. B Mgr. Tamara Radoberská 103 115 t.radoberska@zsdrevnicka.cz
2. A Mgr. Pavla Rozsypalová 104 114 p.rozsypalova@zsdrevnicka.cz
2. B Mgr. Lucie Budínová 102 114 l.budinova@zsdrevnicka.cz
3. A Mgr. Lenka Křižková 109 114 l.krizkova@zsdrevnicka.cz
3. B Mgr. Radmila Helešicová 108 114 r.helesicova@zsdrevnicka.cz
4. A Mgr. Ivana Šimáková 204 208 i.simakova@zsdrevnicka.cz
4. B Mgr. Marcela Pešková 210 208 m.peskova@zsdrevnicka.cz
5. A Mgr. Šárka Trllová 309 313 s.trllova@zsdrevnicka.cz
5. B Mgr. Alexandra Gorčíková 302 305 a.gorcikova@zsdrevnicka.cz
6. A Mgr. Lenka Jiráčková 209 208 l.jirackova@zsdrevnicka.cz
7. A Mgr. Marie Evjáková 304 305 m.evjakova@zsdrevnicka.cz
7. B Mgr. Ivana Černá 202 301 i.cerna@zsdrevnicka.cz
8. A Mgr. Eva Katolická 303 301 e.katolicka@zsdrevnicka.cz
9. A Mgr.A Gabriela Sakinová 203 214 g.sakinova@zsdrevnicka.cz
- Mgr. Petra Řičánková - 201 p.ricankova@zsdrevnicka.cz
- Mgr. Lenka Březíková - 214 l.brezikova@zsdrevnicka.cz
- Mgr. Pavlína Štěpančíková - 119 p.stepancikova@zsdrevnicka.cz

 

Asistenti pedagoga:

2. A Ing. Kristýna Horká
2. B Bc. Svatava Doležalová
3. B Mgr. Alena Křenková
4. A Lenka Šerá
5. A Simona Gregůrková
6. A Jitka Holasová
7. B
Irena Hofhanslová
9. A Veronika Strnadelová

 

Školní poradenské pracoviště:

Školní speciální pedagog
Mgr. Iva Hlavicová i.hlavicova@zsdrevnicka.cz
Školní metodik prevence
Mgr. Marie Evjáková m.evjakova@zsdrevnicka.cz
Výchovný a kariérový poradce
Mgr. Petra Řičánková p.ricankova@zsdrevnicka.cz

 

Vychovatelky ve školní družině:

Irena Žáčková - vedoucí vychovatelka i.zackova@zsdrevnicka.cz
Magdalena Bohmová -
Milena Váňová -
Kristýna Nedomová -
Mgr. Alena Křenková -